DONESEN PLAN RADA VIJEĆA ZA KOMUNALNU PREVENCIJU OPĆINE LIPOVLJANI

Članovi Vijeća za komunalnu prevenciju općine Lipovljani donijeli su Plan i program rada svog vijeća za 2017. godinu, na 18. redovnoj sjednici, održanoj u općinskoj vijećnici u četvrtak, 16. veljače. Plan rada sadržava predložena rješenja za evidentirane pojave, probleme i planirane akcije iz područja sigurnosti u prometu, komunalnog gospodarstva, osnovnoškolskog i predškolskog obrazovanja i preventivnih mjera na području općine Lipovljani.

                Sjednicu Vijeća za komunalnu prevenciju vodio je Nikola Horvat, komunalni redar općine Lipovljani, a na sjednici je bilo prisutno 8 od 9 članova vijeća. Glavna tema sjednice bio je plan rada za ovu godinu, koji je, uz kraću raspravu, usvojen jednoglasno.

                Plan rada, usuglašen s drugim ustanovama općine Lipovljani i PP Novska obuhvaća 4 područja djelovanja.

Na području sigurnosti prometa, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa, planira se postavljanje usporivača prometa (ležećih policajaca) u Ulici braće Radić u Lipovljanima, kod pješačkog prijelaza, praćenje i rad na uspostavi veće kontrole zabrane prometa za vozila iznad 5 tona u ulici J. Kozarca (Zagrebačka, Kolodvorska) i Ulici braće Radić, praćenje i rad na uspostavi veće kontrole zabrane parkiranja kamiona s prikolicom i poluprikolicom na Trgu hrvatskih branitelja i na Trgu sv. Josipa (uži centar), gdje je postavljanje prometnih znakova u tijeku. Još se planira izgradnja pješačke staze u ulici Augusta Šenoe, od ambulante do škole, kako bi se omogućio siguran put djece u školu, rekonstrukcija pješačke staze u ulici Josipa Kozarca cijelom trasom do Kozarica, zamjena neadekvatnih i istrošenih prometnih znakova, te postavljanje novih na nerazvrstanim cestama. Nastavit će se i predlaganje postavljanja novih ili zamjena istrošenih prometnih znakova na županijskim cestama.

Iz područja komunalnog gospodarstva i Zakona o komunalnom gospodarstvu, očekuje se povećana kontrola po pitanju odvodnje i redovnog održavanja cesta u nadležnosti Županijske uprave za ceste na području općine Lipovljani, te praćenje rada zimske službe. Povećat će se kontrola odvodnje i redovnog održavanja na nerazvrstanim cestama u nadležnosti općine Lipovljani, nastaviti zamjena neadekvatne i energetski neučinkovite javne rasvjete, prema Planu održavanja javne rasvjete za 2017. godinu. Povećat će se kontrola pasa lutalica na području općine Lipovljani, uz angažiranje nadležne veterinarske službe. Pojačati će se čišćenje javnih površina i cesta na području općine Lipovljani, za vrijeme sezonskih radova u poljoprivredi, uz stalni nadzor komunalnog redara.

Iz područja osnovnoškolsko i predškolsko obrazovanje nastavit će se, tijekom 2017. godine, održavati edukacija djece u Osnovnoj školi i vrtiću oko sigurnosti i ponašanju učenika u prometu, o štetnosti konzumiranja opojnih droga, alkohola i duhanskih proizvoda, te provoditi prevenciju maloljetničkog kriminala. Održat će se edukacija i prevencija međugeneracijskog nasilja, a provest će se i akcije ‘Manje oružja, manje tragedija’.

U suradnji s PP Novska planira se provođenje akcija na području Općine Lipovljani, i to: pojačana prevencija kriminaliteta na području Općine Lipovljani tijekom blagdana i vikenda, te tijekom godine povremeni mjesečni obilazak u noćnim satima na mjestima gdje je uočeno pojačano devijantno ponašanje – područje Osnovne škole, park Lipovljani i prostor vrtića. Vršit će se i pojačana kontrola ‘pješačke zone’ u parku Lipovljani, s obzirom na nepoštivanje prometnih znakova, zbog vožnje mopedima i skuterima u večernjim satima. Organizirat će se akcija radi povećanja sigurnosti u društvu, poput akcija ‘Manje oružja-manje tragedije’, i ‘Mir i dobro’.

Tijekom 2017. godine Ministarstvo unutarnjih poslova , PP Novska, u suradnji s Općinom Lipovljani planira provesti ‘Dan otvorenih vrata’, akciju s ciljem prezentacije tehničkih sredstava i opreme, kojom se služe policijski službenici tijekom svakodnevnog rada prilikom obavljanja općih i posebnih policijskih poslova. 

Ako se uoče i drugi problemi, planira se razmatranje i njihovo rješavanje, posebno iz područja komunalne prevencije.

                Članovi Vijeća za komunalnu prevenciju općine Lipovljani upoznati su i da je za ovu godinu u proračunu općine Lipovljani za rad vijeća planirano 3.500 kuna, a utrošit će se prema potrebi, kod provođenja preventivnih akcija tijekom godine, kao i tijekom prošle godine.

Damir SMETKO