Događaji u mjesecu srpnju 2010. godine

Pregled značajnijih događaja na području
Općine Lipovljani u mjesecu srpnju 2010. godine

KRIMINALITET

Na području općine Lipovljani tijekom mjeseca srpnja 2010. godine evidentirano je jedno kazneno djelo i to iz djelokruga općeg kriminaliteta. Radi se o kaznenom djelu “Prikrivanje” koje je počinjeno u mjestu Piljenice.

JAVNI RED I MIR

Tijekom mjeseca srpnja 2010. godine na području općine Lipovljani nije bilo evidentiranih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, kao niti prekršaja iz Zakona o oružju.

PROMET

U mjesecu srpnju 2010. godine na području općine Lipovljani dogodile nije bilo evidentiranih prometnih nesreća.

NAČELNIK

Tomislav Milunić