ČLANOVI NADZORNIH ODBORA UPOZNATI S POSLOVANJEM ‘LIP-KOM’-a I ‘LIPKOM SERVISA’ DO POČETKA OŽUJKA

Članovi Nadzornih odbora ‘LIP-KOM’-a i ‘Lipkom servisa’ iz Lipovljana, održali su radne sjednice, na kojima ih je po prvi puta o radu tih poduzeća izvještavao Danijel Lenart, novi direktor. Nadzorni odbori dali su podršku novom direktoru, koji ‘LIP-KOM’ i ‘Lipkom servise’ vodi od početka ožujka, uz naglašavanje važnosti ovih poduzeća za lipovljansko područje i njihovo stalno pozitivno poslovanje.

Iako ova lipovljanska poduzeća već 10 godina rade na pružanju raznih komunalnih usluga, njihovo pozitivno poslovanje svake godine je nesigurno, a kakvo će biti za prošlu godinu pokazat će završni računi. I ‘Lipkom servisima’, i ‘LIP-KOM’-u, stanovnici i korisnici komunalnih usluga dosta novca duguju za pružene usluge i potrošenu vodu, ali i ova poduzeća dosta novca duguju svojim dobavljačima. Pravo stanje znat će se nakon godišnjih završnih računa, no prema riječima novog direktora Danijela Lenarta, teža financijska situacija je u ‘LIP-KOM’-u, koji obavlja samo distribuciju i odvodnju vode.

Nakon preuzimanja direktorskog mjesta u ‘Lipkom servisima’, a time i u ‘LIP-KOM’-u, od bivšeg direktora Miroslava Pavičića, novi direktor, krenuo je u analizu poslovanja poduzeća do njegovog dolaska. Utvrđeno je da dio planiranih radnih ciljeva nije ostvaren, a to se odrazilo i na poslovanja poduzeća. Stoga će, uz redoviti rad djelatnika poduzeća, naglasak poslovanja biti da se što prije završe planirani poslovi i da se repovi nezavršenih radova što prije očiste.

Nakon toga ‘LIP-KOM’ mora organizirati što hitnije korištenje izgrađenih odvodnih objekata, kako bi stanovnici mogli imati potrebni komunalni standard, a poduzeće prihod koji mu je neophodan za daljnji rad. U ‘LIP-KOM’-u se rješava i pitanje plaćanja dugovanja dobavljaču vode, koja se u proteklih godinu dana nije plaćala.

Komunalno poduzeća ‘Lipkom servisi’ također imaju neplaćenih obveza, ali i znatnih potraživanja, pa uz raznovrsne poslove i bolju naplatu, izvješteni su članovi Nadzornog odbora i Skupština društva, mogu brzo stabilizirati poslovanje, koje ionako oscilira kroz godinu. ‘Lipkom servisi’ u boljem su financijskom položaju od ‘LIP-KOM’-a, no uz sve mjere štednje, restrikcije neće biti prema zaposlenicima.

Stoga je novi direktor Dnijel Lenart preuzeo obvezu pripreme novog Pravilnika o radu, kojeg će razmatrati i članovi Nadzornog odbora. Također, treba pripremiti i novi plan priključaka na vodovod i kanalizaciju, a prema potrebi i novi financijski plan ovogodišnjeg poslovanja.

Na kraju održanih sjednica Nadzornog odbora ‘LIP-KOM’-a i ‘Lipkom servisa’, Josip Krajči, predsjednik NO, istakao je da je prva zadaća novog direktora dovesti poslovanja poduzeća u ravnotežu jer si osnivač poduzeća ne može priuštiti pokrivanje nikakvih gubitaka. Naglasio je kako novi direktor ima podršku svih članova Nadzornog odbora jer se prihvatio, za ovu sredinu, vrlo ozbiljnog zadatka, stabilizirati poslovanje poduzeća iz komunalnih djelatnosti i otvoriti nove poslove u tim djelatnostima, što i nije baš lako. Završni godišnji računi u poslovanju za prošlu godinu pokazat će točno financijsko stanje svakog poduzeća, koje će biti ujedno i smjernica za daljnji rad ovih komunalnih poduzeća u vlasništvu općine Lipovljani.

Damir SMETKO