ČLANOVI MJESNOG ODBORA LIPOVLJANI IZNIJELI PRIJEDLOGE PLANA ZA 2016. GODINU

Uređivanje mjesnog groblja u Lipovljanima, započeto ove jeseni, nastavit će se i iduće godine. Članovi Vijeća mjesnog odbora Lipovljani, na sjednici održanoj u četvrtak, 15. listopada, prihvatili su prijedlog da se iduće godine nastavi uređenje groblja, ali više na  uređivanju prostora u i oko mrtvačnice.

Osim uređenja groblja, što žele dogovoriti s komunalnim poduzećem ‘Lipkom servisi’ koji imaju koncesiju na groblje, članovi lipovljanskog mjesnog odbora željeli bi da se popravi, odnosno proširi i cesta koja od centra vodi prema groblju jer je preuska i već oštećena. To je inače jedna od novije uređivanih prometnica u mjestu, ali prije 8 godina nije napravljena prema projektu pa stvara stalne prometne poteškoće pri masovnijem odlasku prema groblju.

Članovi mjesnog odbora Lipovljani željeli bi da se iduće godine riješi i pitanje ulaza i stepeništa u poštu, uz rješavanje problema dolaska u poštu invalidnih osoba. U plan za iduću godinu predložili su i završetak uređenja okoliša i parkirališta kod zdravstvene ambulante,  te češće održavanje javne rasvjete, odnosno izmjenu pregorjelih sijalica. Predloženo je da u plan za iduću godinu uđe izgradnja nogostupa prema Novoj Subockoj, ali i ugrađivanje klime u kuhinju Društvenog doma. Od ‘Lipkom servisa’ traže da u idućoj godini češće odvoze prikupljen otpad sa ‘zelenih otoka’, te da redovito čiste zapuštene okućnice. Od ‘Hrvatskih šuma’ i drvne industrije tražit će da upozore vozače na nečistoću koju stvaraju po cestama, a koja ugrožava i promet. Predlažu i da građani dobiju sandučić u koji će moći pismeno i anonimno iznijeti svoje primjedbe ili mišljenje.

To su glavni prijedlozi članova Vijeća mjesnog odbora od kojih će se, u suradnji s drugima, pripremiti Plan mjesnog odbora Lipovljani za 2016. godinu. Članovi bi željeli da se što prije riješe uočeni problemi ili iznijeti prijedlozi, no sve će ovisiti o visini novčanih sredstava općinskog Proračuna i ‘Lipkom servisa’.

Na održanoj sjednici članovi su pohvalili radove koji se izvode  na groblju u Lipovljanima, te pomoć koju u izvođenju radova pružaju zaposlenici tzv. ‘javnih radova’. Prigovorili su slaboj brizi oko pražnjenja ‘zelenih otoka’, a zanimalo ih je i kako napreduje sanacija poljskih putova na području Lipovljana.

Upitima i komentarima o raznim potrebama u Lipovljanima, završila je sjednica Vijeća mjesnog odbora Lipovljani, na kojoj je u jednom malom djelu sudjelovao i Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, te Nikola Horvat, komunalni redar Općine Lipovljani. Oni su odgovarali na pitanja članova mjesnog odbora, o pokrenutim komunalnim radovima i potrebama, a zauzvrat očekuju jasan plan potreba u 2016. godini u Lipovljanima, kako bi se financiranje najvećih investicija osiguralo u Proračunu općine Lipovljani za iduću godinu.

Damir SMETKO