ČLANOVI ‘LIPE’ NASTAVILI USPJEŠNO NJEGOVANJE I IZVOĐENJE HRVATSKOG I SLOVAČKOG FOLKLORA

Od nastupa na blagdan Tri kralja, u lipovljanskoj župnoj crkvi, početkom siječnja, pa sve do Božićnog koncerta, odnosno organizacije dočeka Nove godine na kraju godine, članovi Kulturno-umjetničkog društva ‘Lipa’ iz Lipovljana, bili su stalno angažirani tijekom 2014. godine. Ostvarili su tako 33 nastupa i raznih drugih akcija u prošloj godini u Hrvatskoj i nastupe u BiH i Slovačkoj. Vrlo uspješnu prošlu godinu zaokružili su prihvaćanje izvješća o radu u 2014. godini, na redovnoj godišnjoj Skupštini, održanoj u subotu, 7. ožujka navečer.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA                Osim velikog broja nastupa, članovi KUD-a ‘Lipa’ mogu se ponositi i suradnjom s Maticom slovačkom općine Lipovljani, ali i ostalim udrugama u Lipovljanima, jer je i Matica slovačka imala prošlu godinu za pamćenje, a sve to zahvaljujući i članovima KUD-a ‘Lipa’. Naime, članovi ‘Lipe’ osim hrvatskog, njeguju i folklorne običaje Slovaka, pa u suradnji s Maticom slovačkom općine Lipovljni, nastupaju na kulturnim manifestacijama Saveza Slovaka u Republici Hrvatskoj.

Ovogodišnju Skupštinu vodila je Marica Tisaj, dugogodišnja angažirana predsjednica KUD-a ‘Lipa’, sa suradnicima, koja je i podnijela izvješće o radu ‘Lipe’ u 2014. godini. Osim velikog broja nastupa, KUD ‘Lipa’ u prošloj godini imao je 58.644 kune prihoda. Za sve aktivnosti potrošili su 56.162 kune, a ove godine plan financijskih prihoda im je na razini prošlogodišnjeg, uz 30.000 uvećanja, kada će se ići u tiskanje monografije KUD-a.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA                KUD ‘Lipa’ i ove godine očekuju brojni nastupi na predstavljanju hrvatskog i slovačkog folklora, na lipovljanskom području, na smotrama i manifestacijama u Hrvatskoj, ali i u inozemstvu. Financijska sredstva diktirat će broj gostovanja i nastupa, te tiskanje knjige o KUD-u ‘Lipa’ i uz 90. obljetnici djelovanja, koja je obilježena krajem prošle godine.

Rad ‘Lipaša’ pohvalili su gosti Skupštine, čelnici lipovljanskih srodnih udruga, a u ime Maria Ribara, općinskog načelnika, na izuzetnim rezultatima, i velikom uloženom trudu kroz čitavu godinu, čestitkama se pridružio i Miroslav Horvat, dopredsjednik Općinskog vijeća općine Lipovljani.

Na kraju Skupštine donesena je odluka o usklađivanju Statuta KUD-a ‘Lipa’ s novim Zakonom o udrugama, te Plan rada za 2015. godinu. KUD ‘Lipa’ upisuje i nove članove, a u svojem članstvu žele vidjeti mlade plesače, pjevače i svirače na koje bi prenijeli bogatu tradiciju Društva.

(Damir SMETKO)

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA