ČISTE ODVODNE KANALE I SANIRAJU CIJEVNE PROPUSTE U SVIM MJESTIMA OPĆINE LIPOVLJANI

Djelatnici lipovljanskog komunalnog poduzeća ‘Lipkom servisi’ tijekom prve polovice ove godine često su radili na izmuljivanju i čišćenju odvodnih kanala, sanaciji mostovnih propusta na kanalima, prema potrebi na održavanju javnih zelenih površina, košnji bankina uz cestu, te košnji trave i čišćenje divljeg raslinja, uz odvodne kanale. Svi radovi planirani su programom održavanja javnih površina, putova i kanala za što je u općinskom Proračunu planirano 200.000 kuna u 2015. godini.

U suradnji s Nikolom Horvatom, općinskim komunalnim redarom, radovi se izvode prema Planu čišćenja odvodnih kanala. Tako su do sada radovi izvedeni u Željanskoj ulici, u odvojku Sajmišne ulice, izmuljen je dio kanala Lipovac u Kolodvorskoj ulici, dio kanala u ulici Josipa Kozarca, u dijelu prema Torovima, u Zagrebačkoj ulici i uz Brezički put ispod odvojka Sajmišne ulice, što je bio i najzahtjevniji posao. Već je očišćeno i uređeno oko 1.200 metara kanala različite dubine i širine.

Zbog velikog kvara na stroju radovi su bili privremeno obustavljeni u lipnju i dijelu srpnja, a radovi se nastavljaju u Vinkovačkoj, Požeškoj, Sanićevoj i Kutinskoj ulici, u Piljenicama od mosta prema autocesti, na djelu odvodnih kanala u Krivaju, na odvodnom kanalu od Samoborske do Željezničke ulice u Lipovljanima i na odvodnom kanalu uz nadvožnjak kod autoceste u Kraljevoj Velikoj.

Očišćeni su i cijevni propusti na 5 mjesta u Zagrebačkoj ulici i u odvojku Sajmišne ulice. Započeli su i radovi na košnji trave i krčenju divljeg raslinja uz odvodne kanale. Radi se na uređenju kanala u Kraljevoj Velikoj. Osim toga, radi se i na uređenju kanala uz lokalnu cestu Kraljeva Velika-Piljenice,od kanala Željan do mosta na Pakri, kod Piljenica. Krči se, čisti i uređuju pojas u širini 6 metara.

Djelatnici ‘Lipkom servisa’ počeli su i košnju trave po bankinama, uz lokalne, ali i uz županijske ceste. Prijašnjih godina bankine su kosili djelatnici Županijske uprave za ceste, ili njihovi kooperanti, no početkom svibnja ove godine Županijska uprava za ceste iz Siska, pozvala se na Zakon o cestama iz 2011. godine po kojem održavanje zelenih površina kroz naseljena mjesta pripada u nadležnost gradova i općina, a van naseljenog mjesta to će činiti djelatnici ŽUC-a. To će donijeti veći trošak općinskom Proračunu općine Lipovljani za oko 10.000 kuna.

(Damir SMETKO)

4-WP_20150525_059 6-WP_20150527_010 7-WP_20150528_004

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

9-WP_20150609_008