Važnije aktivnosti načelnika- 

OPĆINSKI NAČELNIK Nikola Horvat (2017.- )

Poštovani sumještani,

Zahvaljujemo svima koji su izašli na izbore i dali glas kandidatu za načelnika Nikoli Horvatu, njegovoj zamjenici Ljiljani Tomić, kao i koaliciji stranaka HSS, SDP, HSU, HNS, nositelja liste, dosadašnjeg načelnika Maria Ribara za Općinsko vijeće Općine Lipovljani.

Za mjesto načelnika Općine Lipovljani kandidirala su se tri kandidata, ali izbori su riješeni već u prvom krugu.

Vaša podrška i ukazano povjerenje predstavljaju nam čast, ali prvenstveno obavezu da i u narednim vremenima čvrsto i ustrajno zastupamo interese naše općine, a to podrazumijeva prije svega razvoj naše zajednice i poboljšanje kvalitete života, kroz realizaciju predstavljenog programa, za koji smo dobili Vaše povjerenje.

Definitivno, nastavljamo dovršiti sve planirane projekte koji su pokrenuti za vrijeme sada već prošlog mandata i bivšeg vodstva općine, te planiramo ostvariti nove dugoročne projekte kako bi Općina Lipovljani bila mjesto još ugodnijeg i kvalitetnijeg života.


Veliko hvala na podršci, te Vas sve zajedno pozivamo na suradnju!

Načelnik Općine Lipovljani, Nikola Horvat
Zamjenica Općinskog načelnika, Ljiljana Tomić


Važnije aktivnosti načelnika- 

Izvješće o radu općinskog načelnika – 01.01.-30.06.2018

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana za javnu raspravu_III. izmjene i dopune PPU OL


OPĆINSKI NAČELNIK Mario Ribar (2009. – 2017)

Općinski načelnik je Mario Ribar. Rođen je 06. studenoga 1981. u Pakracu. Osnovnu školu završio je u Lipovljanima, Srednju školu u Kutini i diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.
Rad u struci započeo je 2007.godine u poduzeću Kamen Sirač d.d. kao voditelj računovodstva, sve do 31. svibnja 2009., nakon čega preuzima dužnost načelnika Općine Lipovljani.
Član je Hrvatske seljačke stranke (HSS-a) i dugogodišnji član NK Slavonac iz Lipovljana.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zahvaljujem se mještanima Općine Lipovljani na potpori koju su mi iskazali na izborima za Načelnika općine Lipovljani. Vaše povjerenje potiče me na pun angažman u radu za dobrobit svih svojih sumještana.

Ovom prilikom zahvaljujem se i svima onima koji su mi uputili brojne čestitke i izraze potpore osobno i telefonom.

Vaš načelnik:
Mario Ribar, dipl.oec.


Izvješće o radu Općinskog načelnika – 06-12.2015.

Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2015.-30.06.2015.


 Izvješće Općinskog načelnika 6.-12.2014.

Izvješće Općinskog načelnika- 01.-06.2014.Izvješće o radu Općinskog načelnika – 06-12.2013.Izvješće o radu Općinskog načelnika – 06-12.2012.

Izvješće o radu općinskog načelnika – 01.01.-30.06.2012.Izvješće o radu općinskog načelnika – 30.06.-31.12.2011..pdf

Izvješće o radu Općinskog načelnika – 01.do 06. 2011.IZVJEŠĆE od 01.07.2010.-31.12.2010.g

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE LIPOVLJANI ZA RAZDOBLJE 01.01.2010.-30.06.2010.GODINEOPĆINSKI NAČELNIK
PLAN I PROGRAM RADA 2009.
U Lipovljanima, 27. srpanj 2009. godine

UVOD

Plan i program rada Općinskog načelnika za 2009. godinu zasniva se na zakonski definiranim nadležnostima Općinskog načelnika i općinskih službi, a polazeći od procjena do kojih se došlo analizom: ostvarenih rezultata u 2008. godini, Strategije razvoja Općine te Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Lipovljani.

U navedenom razdoblju kao Općinski načelnik ću svoje aktivnosti usmjeriti u prvom redu na aktivnosti koje imaju za cilj što veće zapošljavanje mještana Općine Lipovljani. U tom cilju u prvi plan će staviti aktivnosti na rješavanje pitanja poduzetničke zone i Ribnjačarstva Lipovljani.

U skladu sa svojim odgovornostima kao naredbodavac izvršenja proračuna Općine za 2009. godinu, poduzimat ću sve aktivnosti u cilju praćenja ostvarenja i zakonskog trošenja proračuna, redovito izvještavati Općinsko vijeće, maksimalnu pažnju posvetiti proračunskoj disciplini te transparentnosti rada organa uprave u svim pogledima.

Sve nabave putem javnog natječaja izvršit ću u skladu sa vrlo zahtjevnim procedurama Zakona o javnoj nabavi, a poslove u području održavanja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i slično dodjeljivati u skladu sa materijalnim propisima koje reguliraju ovo područje.

Pored navedenog, svoje aktivnosti ću usmjeriti na unaprjeđenje funkcioniranja općinske administracije, razvoj poduzetništva i zapošljavanje, kapitalne projekte i financijska ulaganja u značajne projekte, aktivnosti na zaštiti okoliša, zaštiti spomen obilježja, kulturnih spomenika, sportskih objekata i aktivnosti na održavanju javnih manifestacija.

PLAN I PROGRAM RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA

– Osigurati financijska sredstva za završetak postojećih projekata (Kolovoz-Rujan 2009.)

– Raspisati javni natječaj oko nabave kanti za odlaganje otpada i riješiti pitanje zelenih otoka (pitanje reciklaže) (Rujan 2009.)

– Pripremne radnje u svezi donošenja Proračuna za 2010.godinu i svih Programa (Rujan 2009.)

– Pripremne radnje u svezi izmjena i dopuna Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2009.godinu, izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i športu, Programa održavanja i gradnje komunalne infrastrukture u 2009.godini (Rujan 2009.)

– Pripremne radnje u svezi usklađivanja svih općih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća sa zakonskim propisima (Kolovoz-Prosinac 2009.)

– Pripremne radnje u svezi izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Lipovljani i izrade detaljnih planova uređenja sukladno Prostornom planu i Zakonu o prostornom uređenju (Listopad 2009.)

– Izvršiti radnje u cilju razvoja i implementacije kriminalno preventivnih programa na području Općine Lipovljani (Vijeće za komunalnu prevenciju) (Rujan 2009.)

– Pripremne radnje u svezi organiziranja dimnjačarske službe na području Općine Lipovljani (Rujan 2009)

– Rješavanje pitanja Turističke zajednice Općine Lipovljani sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama (Kolovoz 2009.)

– Pripremne radnje u svezi donošenja Plana i procjene zaštite i spašavanja sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju (Rujan 2009)

– Sudjelovanje u nadzoru nad radom LIP-KOM-a d.o.o. Lipovljani u svezi održavanja javnih površina, zimske službe, nerazvrstanih cesta i održavanja groblja (Kolovoz-Prosinac 2009.)

– Pripremne radnje u svezi donošenja odluke o obavljanju komunalne djelatnosti zimske službe od strane LIP-KOM-a d.o.o. Lipovljani i sklapanje Ugovora (Studeni 2009.)

– Pripremne radnje u svezi raspisivanja natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta sukladno novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (Kolovoz – Listopad 2009.)

– U skladu sa Strategijom ukupnog razvoja Općine Lipovljani raditi na pronalaženju potencijalnih investitora u cilju otvaranja malih i srednjih poduzeća na području Općine Lipovljani (Kolovoz-Prosinac 2009.)

– Raditi na organizaciji i funkcioniranju općinske uprave (Kolovoz-Prosinac 2009.)

– Provođenje javne nabave za održavanje javne rasvjete (Studeni 2009.)

– Ostali tekući poslovi po zahtjevima građana, rad sa strankama (Kolovoz-Prosinac 2009.)

– Rad sa mjesnim odborima (Kolovoz-Prosinac 2009.)

Ovaj plan i program rada je okvirni i ostaje otvoren za sve prijedloge i inicijative i moguće su izmjene i nadopune u toku njegove implementacije.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dipl.oec., Mario Ribar