Akcija darivanja krvi RUJAN 2019.

Gradsko društvo Crvenog križa Novska poziva darivatelje krvi na treću ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi za potrebe Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu iz Zagreba.

Akcija darivanja krvi održati će se:

  • U Novskoj, u ponedjeljak 23.09.2019. u Vatrogasnom domu DVD-a Novska u vremenu od 9-16 sati,

U Novskoj u utorak 24.09.2019. u Vatrogasnom domu u vremenu od 10-14sati

  • U Lipovljanima u srijedu 25.09.2019. godine od 11-15 sati u Vatrogasnom domu DVD-a Lipovljani.

Višestrukim darivanjem krvi stječe se pravo na potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja participacije iz osnovnog zdravstvenog osiguranja utvrđenog Programom mjera zdravstvene zaštite.

Hvala Vam za darovanu krv!

GRADSKO DRUŠTVO

CRVENOG KRIŽA NOVSKA