5. Vatrogasni izazov: Lipovljani – Novska – Kutina 2014.

Pozivamo Vas na  V. Vatrogasni izazov Lipovljani-Novska-Kutina 2014. koji se u organizaciji VZG Novska, VZG Kutina i VZO Lipovljani održava 08. lipnja 2014. godine.

  Izazov je skup zadataka koji nastoje simulirati radnje i postupke sa kojima se susreću vatrogasci prilikom operativnog djelovanja.  Zadaci -vježbe su osmišljeni na način da budu pristupačni svim kategorijama operativnih vatrogasca, a prilagođeni su uvjetima i mjestu izvršenja. Vježbe će se provoditi u sljedećim mjestima: Banova Jaruga, Jamarice, Krivaj, Piljenice, Lipovljani, Kraljeva Velika, Nova Subocka, Novska.

08.06.2014. NEDJELJA

 

do 9:00

–          Okupljanje ekipa i prijava ekipa u DVD-u Lipovljani, Kralja Tomislava 2,  Lipovljani.

9:00

–          Brifing za voditelje ekipa, upute organizatora i određivanje pravila natjecanja i ponašanja.

9:30

–          Postrojavanje i otvaranje natjecanja

10:00

–          Početak natjecanja

13:00 – 15:00

–          Ručak

Oko 16:00

–          Proglašenje –ovisno o broju prijavljenih ekipa

17:00 – do kraja

–          Druženje

Nadamo se Vašem dolasku.

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR