4. Literarni susret „Rijeka, šuma, nebo“

Ogranak Matice hrvatske u Lipovljanima, Ogranak Matice hrvatske u Kutini i Udruga žena Mlinarice, Piljenice organiziraju 4. Literarni susret „Rijeka, šuma, nebo“  u P I LJ E N I C A M A  9. travnja 2016. Godine.

P r o g r a m

– 15,30  sati  – Okupljanje pred  Društvenim domom   Piljenice

Izložba ( na otvorenom) Pavletići  tragom svog  prezimena

Skulptorska  i rezbarska  djela u drvu članovi  Udruge Arteco (Malino kraj Lužana)  posvećuju  svom pretku Ivanu Pavletiću, lugaru iz Piljenica   Sl. Božjem Bonifaciju Pavletiću iz Zbjegovače

– 16,00 sati – Susret u Društvenom domu uz učeničku  dobrodošlicu  i gastronomsku ponudu mjesne Udruge žena Mlinarice

– 17,00 sati  – Odmorište na Pakri – Literarni trenutci Rijeka, šuma, nebo uz spomen   na 110. obljetnicu smrti književnika i šumara Josipa Kozarca.

Gosti iz Zagreba, Kutine, Novske…

kraća šetnja slikovitom  obalom rijeke  Pakre

– 18 sati – Društveni dom  – izložba karikatura autora Miljenka Brezaka

– predstavljanje romana Božica  Brkan: Ledina (pisan na moslavačkoj  kekavštini)

Roman  će predstaviti: Đuro Vidmarović , prof.

Katarina Brkić, prof.

Šuma (Piljenice 2016)