ZGRADA OSNOVNE ŠKOLE I SPORTSKA DVORANA PRIKLJUČENE NA VODOVODNU MREŽU OPĆINE

Zgrada Osnovne škole Josipa Kozarca u Lipovljanima i sportska dvorana uz nju, pripojene su na općinsku vodovodnu mrežu 17. rujna. Radove na povlačenju cjevovoda vodovodne mreže izveli su djelatnici ‘Lipkom servisa’, a priključenje izvršili djelatnici ‘LIP-KOM’-a, poduzeća koje se na području općine Lipovljani brine o vodovodu i odvodnji.

Svih dosadašnjih godina, matična zgrada osnovne škole imala je vodovod iz sustava arterškog bunara, koji u posljednje vrijeme svojim količinskim kapacitetima nije zadovoljavao potrebe škole, pa se voda često puta dovozila i cisternama u pumpnu stanicu kojim se osiguravala dodatna količine vode za potrebe škole. Uz sufinanciranje radova na izgradnji vodovodne mreže i izgradnji skundarnog voda, a koje financira općina Lipovljani, učenici i djelatnici Osnovne škole u Lipovljanima imat će mogućnost korištenja vode iz vodoopskrbnog sustava općine. Radovi na povlačenju sekundarnog voda u dužini od 320 metara, od ulice Ante Starčevića do zgrade osnovne škole, kroz ulicu A. Šenoe, te izgradnja priključnog okna s opremom i priključenje na vodovodnu mrežu u školi koštat će oko 95.000 kuna, uvećano za PDV. Izgradnja cjevovoda financirana je, u visini 70.000 kuna iz Proračuna općine Lipovljani, a ostale radove na izgradnji vodomjernog okna i priključenje platit će Osnovna škola u iznosu od oko 25.000 kuna, uvećano za PDV.

Priključenjem zgrade Osnovne škole Josipa Kozarca i sportske dvorane, svi njihovi korisnici imat će zdravstveno kvalitetniju vodu u neograničenoj količini. ‘LIP-KOM’ će dobiti jednog velikog potrošača, kakvih manjka na području općine Lipovljani, koja je s preko 90% pokrivena novoizgrađenom vodovodnom mrežom.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA