„ZELENA ČISTKA“ – jedan dan za čisti okoliš

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na sudjelovanje u najvećoj ekološkoj kampanji u Hrvatskoj, „Zelena čistka“ – jedan dan za čisti okoliš, koja će se provoditi treću godinu  za redom na području cijele Hrvatske. Kampanja se održava u sklopu svjetske akcije World Cleanup 2014, u koju je uključeno 108 zemalja svijeta.

1-WP_001476Ove godine po prvi puta u kampanju se uključila i Općina Lipovljani koja na svome području redovito provodi akcije prikupljanja otpada sa divljih deponija, a tako će biti i ovaj put.

Cilj akcije je podizanje svijesti svih mještana Općine Lipovljani o potrebi preuzimanja odgovornosti u stvaranju i načinu odlaganja otpada. Čist okoliš je pravo i obaveza svih nas. Jedino biće koje stvara otpad je čovjek, a njegovo neodgovorno ponašanje dovest će u pitanje opstanak svih.

U akciji će sudjelovati Hrvatske šume – šumarija Lipovljani, Osnovna škola Josipa Kozarca Lipovljani, Lipkom servisi d.o.o., organizacija žena HSS-a „Hrvatsko srce“ Lipovljani, mjesni odbori Lipovljani, Krivaj, Piljenice i Kraljeva Velika, Lovačko društvo Lipovljani, mladež HSS-a Lipovljani i članovi Općinske organizacije SDP-a Lipovljani.

Ovim putem pozivamo i sve ostale udruge, lovce, ribolovce, školsku djecu, roditelje, te sve mještane Općine Lipovljani da nam se pridruže u radnoj akciji i na taj način postanu dio najveće ekološke kampanje u Hrvatskoj, te tako omoguće bolju budućnost i nama, i budućim generacijama.

Radna akcija će se održati:

  • U subotu, 26.04.2014. na području Piljenica
  • Okupljanje kod lovačke kuće (Čertaka) u Lipovljanima u 10.00 sati
  • Zajednički odlazak na divlje deponije (dvije lokacije), te čišćenje istih
  • Nakon završetka akcije, (oko 12.00 sati) zajednički odlazak kod Čertaka, te druženje uz okrijepu
  • Ručak i piće osigurani

 

NAPOMENA: ponijeti zaštitne rukavice, staru odjeću i obuću

U SLUČAJU NEPOVOLJNIH VREMENSKIH UVJETA (kiša) AKCIJA SE OTKAZUJE!

2-WP_001485 3-WP_001486 4-WP_001488 5-WP_001490