Zasjala nova rasvjeta u župnoj crkvi u Lipovljanima

         Dok se obnavlja glavni oltar župne crkve sv. Josipa u Lipovljanima, radi se i na obnovi i uređenju ostalih potreba u crkvi. Početkom kolovoza završeno je postavljanje nove rasvjete u crkvi, koja je po prvi puta zasvijetlila na misnom slavlju za Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, kad su ju i vjernici mogli vidjeti.

         Da bi zasvijetlila nova rasvjeta u župnoj crkvi, radovi su bili opsežni. Postavljena je kompletno nova elektro instalacija unutrašnjosti crkve, a stara mreža je napuštena. Rasvjeta je podignuta, a ugrađena su i nova rasvjetna tijela. Moderna rasvjeta davat će i prirodniju svjetlost, a manje trošiti kilovata u odnosu na dosadašnju potrošnju. Za obnovu i postavljanje nove rasvjete u unutrašnjost župne crkve sv. Josipa u Lipovljanima, izvođaču radova plaćeno je 60.000 kuna.

         -Općina Lipovljani, iz općinskog proračuna uplatila je župi sv. Josipa sredstva u visini 60.000 kuna, od ukupno planiranih 200.000 kuna za ovu godinu, tako da je kompletna investicija postavljanja nove rasvjete u župnoj crkvi pokrivena tim novcem – rekao nam je župnik Tomislav Pavlović, koji vrijedno radi na obnovi i uređenju župne crkve u Lipovljanima, ali i na zaštiti i uređenju sakralnim objektima u čitavoj lipovljanskoj župi.

Damir SMETKO