ZAPOČINJU RADOVI NA UREĐENJU STEPENIŠTA I PRILAZA U POŠTANSKI URED LIPOVLJANI

Radovi na uređenju stepeništa i prilagodbi prilaza uredu pošte u Lipovljanima započeli su u utorak, 20. rujna kad su predstavnici naručitelja radova i izvođača poslova obišli buduće radilište i utvrdili kako nema nikakvih zapreka da radovi započnu i budu završeni u predviđenom roku od 60 dana. Uređenje stepeništa i prilagodba GEDSC DIGITAL CAMERAprilaza u ured pošte, i za invalidne osobe, čeka se već nekoliko godina, a sada će i taj problem, posebno izražen za kišnih i zimskih dana, biti kvalitetno riješen.

Naručitelj radova uređenja stepeništa i prilaza u ured pošte je Općina Lipovljani, a radove će sufinancirati HP-Hrvatska pošta i HT-Hrvatski Telekom, koji su korisnici poslovnih ureda u poslovnoj stambenoj zgradi i korisnici su prilaza i stepeništa. Radove će izvoditi građevinski obrt ‘Dujić gradnja’ iz Lipovljana, a vrijednost cijele investicije iznosi nešto više od 167.000 kuna, u što je uračunat i PDV. GEDSC DIGITAL CAMERATroškove uređenja stepeništa i prilagodbe prilaza uredu pošte, Općina Lipovljani financirat će s udjelom od 34%, Hrvatske pošte s udjelom od 45% i Hrvatski Telekom s udjelom od 21% ukupno potrebnih sredstava.

Prilikom započinjanja radova još jednom je, na licu mjesta, pregledan projekt uređenja stepeništa i prilaza, a razgovaralo se i o dinamici rada na izvršenju svih poslova, jer ured pošte nema mogućnosti za alternativni ulaz, a treba biti dostupan za svoje korisnike. U ime naručitelja radova, Općine Lipovljani, kod započinjanja radova bili su prisutni Nikola Horvat i Ljubica Jakopčić. U ime HP-Hrvatske pošte i HT-a bila je prisutna Marija Grbanović, te izvođač radova Josip Dujić i stručni nadzor radova Roman Ovad.

Kako ne bi značajno ometali rad poštanskog ureda u Lipovljanima radovi će započeti u petak, 23. rujna, a ured pošte bit će zatvoren samo prvih dana izvođenja radova, do srijede 28. rujna. Nakon toga radovi na uređenju prilaza će se nastaviti, a svim korisnicima poštanskog ureda osigurat će se nesmetani prilaz u ured pošte. Kroz dva mjeseca sav posao mora biti završen, a radit će se na sanaciji stubišta, izgradnji prilazne rampe za invalide i nadstrešnice nad stepeništem kako bi ulaz u poštu i tijekom zimskih vremenskih neprilika bio dostupan i siguran za sve korisnike.

Dugogodišnji problem, i stalna upozorenja građana na poteškoće s ulazom u lipovljanski poštanski ured, započeo se napokon rješavati na zadovoljstvo svih korisnika poštanskih usluga.

Damir SMETKO

GEDSC DIGITAL CAMERA GEDSC DIGITAL CAMERA GEDSC DIGITAL CAMERA GEDSC DIGITAL CAMERA