ZAPOČINJE INVESTICIJSKI CIKLUS OPĆINE LIPOVLJANI

Izrađen cijevni propust u Krivaju, započinje se izgradnja vodovoda do mrtvačnice i groblja u Krivaju, uskoro i nastavak rekonstrukcije centra u Lipovljanima, obnova cesta u Piljenicama…

Unatoč sveopćoj krizi izazvanoj koronavirusom koja će svakako imati utjecaj i na smanjenje priljeva sredstava u općinski proračun, no zahvaljujući kvalitetnom dugoročnom planiranju te financijskom poslovanju, Općina Lipovljani, uz izradu paketa mjera pomoći za gospodarstvenike i poduzetnike s područja općine koji su zahvaćeni krizom, započinje investicijski ciklus i realizaciju većine planiranih projekata u 2020. godini.

Tako su ovih dana djelatnici komunalnog poduzeća Lipkom servisi d.o.o.  sanirali cijevni propust na dionici pristupnog puta prema mrtvačnici i groblju, te izradili potpuno novi cijevni propust, sa većim profilom cijevi. S obzirom da se tim putem najviše koriste poljoprivrednici, prolazeći teškim radnim strojevima, iznad cijevnog propusta izrađena je armiranobetonska ploča, na koju će se ugraditi asfalt čim se otvore asfaltne baze. Također je i izmuljen dio odvodnog kanala, čime je omogućeno nesmetano otjecanje oborinskih voda.

U idućim danima očekuje se početak izgradnje sekundarnog vodovoda do mrtvačnice, ali i groblja u Krivaju. Za ovu dugo očekivanu investiciju zaslužni su i članovi Mjesnog odbora Krivaj na čelu s predsjednikom Mladenom Jancetićem, koji su vrlo aktivni i koji imaju odličnu suradnju s Općinom Lipovljani i općinskim načelnikom.

Osim ovih investicija, komunalno poduzeće od početka godine  kontinuirano radi na izmuljenju odvodnih kanala i saniranju poljskih puteva te nerazvrstanih cesta, a sve prema planu održavanja.

Osim manjih investicija i rješavanja osnovne komunalne problematike, Općina Lipovljani uskoro kreće sa realizacijom i većih projekata.

Kroz nekoliko dana započinju radovi na izmjeni kompletne javne rasvjete u cijeloj općini, gdje će se postojeća rasvjetna tijela javne rasvjete zamijeniti energetski učinkovitom LED rasvjetom. Osim ulične rasvjete, projekt obuhvaća i reflektorsku LED rasvjetu za vanjsko osvjetljenje svih crkvi i kapelica na području općine, te izmjenu rasvjete na malonogometnom igralištu u parku u Lipovljanima. Vrijednost projekta je 2,8 milijuna kuna.

Zatim, kroz nekoliko dana očekuje se završetak natječaja za izvođenje radova posljednje faze rekonstrukcije Trga sv. Josipa i Trga hrv. branitelja, nakon toga potpisivanje ugovora i početak radova. Ovom fazom kompletirat će se veliki projekt uređenja užeg centra Lipovljana, od DVD-a pa do bunara, uključujući kružni tok. Cijeli projekt je vrijedan 4,5 milijuna kuna.

Osim navedenog, uskoro kreće i obnova županijske ceste u Piljenicama, od kapelice pa do mosta u Ilovoj, u dužini 2,2 km. Natječaj je završen, radove će izvoditi tvrtka Strabag d.o.o., a vrijednost radova je 1,4 milijuna kuna, koje će sufinancirati Općina Lipovljani i ŽUC SMŽ po modelu pola-pola.

Također, nakon što se otvore asfaltne baze, kreće i nastavak obnove dionice nerazvrstane ceste u Piljenicama prema Banovoj. Vrijednost radova je 450.000,00 kn.

Iako su planirani za ovu godinu, pojedini projekti ovisit će o rezultatima krize koronavirusa i priljevu sredstava u općinski proračun. To su rekonstrukcija Ulice Augusta Šenoe od ambulante do škole, modernizacija nerazvrstanih cesta (odvojak Starčevićeve, Fratrov Jarak, Ratarska),  izgradnja nogostupa u Zagrebačkoj ulici do Nove Subocke i nastavak izgradnje nogostupa u Ulici sv. Barbare.

Također, pripremljena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju Ulice kralja Tomislava od DVD-a do groblja u Lipovljanima, a u izradi su projektne dokumentacije za rekonstrukciju nogostupa u Kolodvorskoj ulici i Ulici braće Radić s rješenjem za oborinsku odvodnju, izrada projekta poduzetničke infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Blatnjača, izgradnja dječjeg vrtića te projekt ulaganja u šumsku infrastrukturu kojim će se riješiti obnova cijele dionice tzv. Trebeške ceste.