Započelo asfaltiranje općinske ceste Piljenice – Banova Jaruga

         Djelatnici poduzeća Strabag d.o.o., koji rade na polaganju asfalta, ponovo su u Piljenicama. Nakon nedavnog asfaltiranja i uređenja 2,2 kilometra županijske ceste od Ilove do mosta na Pakri u Piljenicama, u utorak, 22. srpnja, u popodnevnim satima započeli su s asfaltiranjem dijela općinske ceste Piljenice – Banova Jaruga.

         Tom cestom, uzvodno uz desnu obalu Pakre, povezana su domaćinstva u Piljenicama s obližnjom Banovom Jarugom. Kategorizirana je kao općinska cesta, no kroz 30 godina od prvog asfaltiranja dosta je oštećena, jer joj je nosivost mala, a tereti koji se prevoze njom često preveliki. Tijekom prošle godine započela je obnova ove ceste, u dužini od oko 700 metara najoštećenijeg dijela ceste, a sada će se, gotovo još toliki dio ceste obnoviti u nastavku pravca prema Banovoj Jaruzi.

         U utorak, 22. srpnja položen je prvi, nosivi sloj, mjestimično debljine i do 10 centimetara kako bi se kolnik izravnao i ojačao. Nakon njega djelatnici Strabaga položit će i drugi, nešto tanji, habajući sloj asfalta, a ukupna vrijednost obnove asfalta na dijelu ove općinske ceste u Piljenicama ugovorena je, kao kapitalno ulaganje, na 469.286 kuna.

Damir SMETKO