Započelo asfaltiranje 2,2 kilometra županijske ceste između Piljenica i Ilove

         Uređenje i ponovno asfaltiranje dionice županijske ceste od Lipovljana do Kutine, na dijelu od Piljenica do Ilove, započelo je u četvrtak, 9. srpnja u dopodnevnim satima, i bit će završeno oko 15. srpnja. Dvostruki sloj asfalta bit će položen u dužini od 2.200 metara, od mosta na Pakri u Piljenicama do mosta na Ilovoj, a kompletna obnova koštat će nešto više od 1,1 milijun kuna, koju će u jednakim iznosima, s oko 550.000 kuna financirati Županijska uprava za ceste SMŽ i Općina Lipovljani iz proračunskih sredstava.

         Radove na uređenju i obnovi tog dijela županijske ceste izvode djelatnici Strabaga d.o.o., koji su do sada na tom dijelu odradili uređenje odvodnih jaraka, bankina uz cestu i betoniranje urušenog prokopa. Nakon polaganja prvog, izravnavajućeg sloja asfalta u visini od 3 cm, od 13. srpnja, u Strabagu planiraju polaganje drugog, habajućeg sloja asfalta, u visini 4 cm, i nasipanje bankina uz asfalt, čime će obnova i uređenje, više od dva kilometra vrlo prometne ceste, biti završeno. Za to vrijeme, dionica te županijske ceste od Piljenica do Ilove, biti će u cijelosti zatvorena za promet.

         Dionica županijske ceste između Piljenica i Ilove bio je jedna od najlošijih i najoštećenijih dijelova županijske ceste Lipovljani-Kutina, i nekoliko godina se čeka njezina obnova. Sada se obnavlja po modelu ‘pola-pola’. To znači da ju, iako je županijska cesta, zajednički s jednakim udjelom u troškovima od po 550.000 kuna, obnavljaju Županijska uprava za ceste i Općina Lipovljani.

         Nakon završetka asfaltiranja 2,2 kilometra ceste od Piljenica do Ilove, djelatnici Strabaga nastavit će asfaltiranje cesta u Piljenicama, i to dio općinske ceste Piljenice-Banova Jaruga.

Damir SMETKO