ZAPOČELE PRIPREME ZA HITNU SANACIJU VRLO OŠTEĆENE CESTE KROZ KRALJEVU VELIKU

Djelatnici Županijske uprave za ceste iz SMŽ u čijoj je nadležnosti cesta kroz Kraljevu Veliku, članovi Mjesnog odbora Kraljeva Velika i Nikola Horvat, komunalni redar Općine Lipovljani, obišli su u četvrtak, 9. ožujka cjelokupnu trasu županijske ceste kroz Kraljevu Veliku, preko Gradina do Piljenica, utvrđujući stupanj oštećenja i njegovu dužinu, kako bi se što veća dužina prometnice kroz Kraljevu Veliku mogla obnoviti što prije i dovesti ju u stanje sigurnog prometovanja.

                Hitnu, interventnu sanaciju ceste kroz Kraljevu Veliku, zatražili su krajem veljače, članovi Mjesnog odbora Kraljeve Velike i članovi udruga iz Kraljeve, ukazujući na izuzetno velika i opasna oštećenja te lokalne županijske ceste, kroz njihovo naselje. Njome svakodnevno prometuje, uz redovni promet, i 20-tak teških kamiona s prikolicama, koji još dodatno oštećuju cestu, pa je stanje postalo neodrživo, na mjestima i opasno za prometovanje, s čime je hitno upoznata i Županijska uprava za ceste. Zajedno s načelnikom Mariom Ribarom, direktor ŽUC-a Stipo Šapina, 21.veljače, 2017.godine, obišao je oštećenu cestu pa je utvrđeno da se cesta prekomjerno koristi i da se njome voze preteški tereti, za koje ona nije građena.

                Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, zatražio je tada iznalaženje dodatnog novca za sanaciju ceste kroz Kraljevu Veliku sve do Gradina, te dalje do Piljenica i Lipovljana. Nakon nekoliko sastanaka oko ovog problema, osigurano je dodatnih 250.000 kuna u općinskom proračunu za 2017.god, te je toliko traženo i od strane ŽUC-a SMŽ, te H.šuma, koje će se kroz interventni popravak uložiti u uređenje ceste kroz Kraljevu Veliku.  

                Kako bi se utvrdilo stanje oštećenja, širina asfalta i kritične točke oštećenja, djelatnici ŽUC-a, zajedno s članovima Mjesnog odbora Kraljeve Velike i Nikolom Horvatom, obišli su kompletnu dionicu ceste i utvrdili najkritičnija mjesta. U tijeku je izrada projekta sanacije i obnove ceste, u nadležnosti Županijske uprave za ceste, nakon čega će se raspisati natječaj za izvođača sanacije. Sve službe trude se da to bude što prije kako bi se što prije osigurala sigurnost prometovanja od Lipovljana kroz Kraljevu Veliku, Gradine, Piljenice sve do Lipovljana.

Damir SMETKO