Zabrana prometa za teretne automobile s priključnim vozilom

Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, na temelju članka 60. Zakona o cestama (NN broj 84/11), i članka 5. Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN broj 119/07), donosi se  ODLUKA o privremenoj zabrani prometa za teretne automobile s priključnim vozilom (prikolicom ili poluprikolicom), na županijskim cestama

1. Zabranjuje se promet teretnim automobilima s priključnim vozilom na slijedećim cestama:

– ŽC 3124: granica Sisačko-moslavačke županije – Voloder – Kutina – Novska (DC47).

– ŽC 3252: od Novska (DC312) – Borovac – granica Sisačko-moslavačke županije,

u vremenskom razdoblju od 01. ožujka 2014. godine do 01. ožujka 2015. godine, u vremenu 0-24 sata.

2. Zabrana prometa iz ove Odluke ne odnosi se na vozila trgovačkih društava ili obrta koji imaju sjedište uz županijske ceste na kojima je zabranjen promet, te vozila koja uz te ceste obavljaju utovar, istovar ili servis vozila.

3. Sva vozila koja koriste županijske ceste na kojima je zabranjen promet iz stavka 1. obvezna su za prometovanje do sjedišta ili mjesta utovara/istovara koristiti najkraću dionicu od auto ceste A3.

4. Obilazna cesta za promet u svezi zabrane iz točke 1. ove Odluke je auto-cesta AC3.

5. Privremena prometna signalizacija postavljena je na cestama iz točke 1. i pristupnim cestama koja upozorava vozače na zabranu prometa iz točke 1. Prometnu signalizaciju održavat će tvrtka Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o. iz Zagreba i Poduzeće za ceste d.o.o. iz Slavonskog Broda.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom 01. ožujka 2014. godine.

OBRAZLOŽENJE

Glavni cilj ove Odluke je zaštita paralelnih županijskih cesta koje se nalaze u koridorima hrvatskih autocesta od njihovog prekomjernog uništavanja te podizanje razine sigurnosti prometa na njima a prema projektu tvrtke “Prometis” iz Zagreba koja je izradila projekt “Regulacija tokova teških teretnih vozilima u koridorima hrvatskih autocesta” iz 2001 godine.

Županijska uprava za ceste Sisačko – moslavačke županije uspostavlja privremenu zabranu za promet teretnim vozilima na motorni pogon koja vuku priključno vozilo (prikolicu ili poluprikolicu) županijskom cestom broj 3124 od granice županije – Vidrenjak – Velika Ludina – Popovača – Kutina – Novska (DC47) i županijskom cestom broj 3252 Novska (DC312) – Borovac – do granice županije, vezano uz zabranu prometovanja provedenu sukladno dogovorima sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije, Županijskom upravom za ceste Brodsko- posavske županije, Hrvatskim cestama d.o.o., i Hrvatskim autocestama, a na inicijativu nadležnog Ministarstva.

Na temelju naprijed navedenog riješeno je kao u dispozitivu Odluke.

ODLUKA O ZABRANI PROMETA0001