ZA PREDSJEDNIKA NOVOIZABRANOG VIJEĆA MJESNOG ODBORA LIPOVLJANI IZABRAN JE TOMO LJUBOJEVIĆ

Tomo Ljubojević, nositelj liste HSS-a na lokalnim izborima, izabran je za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Lipovljana. Od 7 prisutnih članova odbora za taj prijedlog glasovalo je 6 članova, a jedan je bio suzdržan. Konstituirajuća sjednica Vijeća mjesnog odbora Lipovljani održana je u četvrtak, 16. srpnja, i posljednja je u nizu  višednevnog konstituiranja Vijeća mjesnih odbora na području općine Lipovljani.

Konstituiranje Vijeća mjesnog odbora Lipovljani otvorio je Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, i predložio dnevni red. Odmah je izabrano Mandatno povjerenstvo, a predsjednica tog povjerenstva Dubravka Hubak pročitala je izvješće o provedenim izborima.

Na održanim izborima 14. lipnja, na glasovanje za članove Vijeća mjesnog odbora izašlo je 282 glasača koji su mogli birati između 4 istaknute liste. Najviše glasova, ukupno 58,9% glasova dobila je lista HSS-a, čiji je nositelj bio Tomo Ljubojević. S te liste za članove Vijeća mjesnog odbora Lipovljani ušli su, pored nositelja, još i Zlatko Štrban, Antun Kopecki, Gordana Ribar, Dubravka Hubak i Danijel Štavalj. Lista HDZ-a dobila je 20,7% glasova, pa je u Vijeće MO Lipovljani, uz Mariju Dudaš, nositeljicu liste, ušao i član Franjo Vlahović. Koalicijska lista SDP-a i HSLS-a dobila je 13,6% glasova, pa je u vijeće ušao nositelj liste Željko Pujić. Lista Hrvatske stranke umirovljenika dobila je samo 6,8% glasova, a to nije bilo dosta da i jedan kandidat s te liste uđe u Vijeće mjesnog odbora Lipovljani.

Nakon usvojenog pročitanog izvješća Mandatnog povjerenstva, članovi su pojedinačno dali i potpisali prisegu. Vijeće MO Lipovljani broji 9 članova, i najbrojniji je mjesni odbor na području općine Lipovljani, što je uvjetovano i najvećim brojem stanovnika. Od njih 9 novoizabranih na početku sjednice odazvalo se 7 članova, a tijekom sjednice došla je, s radnog mjesta, članica Gordana Ribar dok je, zbog poslovnog puta, svoj izostanak ispričao Danijel Štavalj.

Nakon date prisege, sjednicu je nastavio voditi Antun Kopecki, najstariji član Vijeća mjesnog odbora Lipovljani, a odmah se prišlo predlaganju kandidata za predsjednika.

                Predložen je Tomo Ljubojević, kao nositelj liste, koji je dobio jednoglasnu podršku svih nazočnih. Ostale odluke članovi Vijeća mjesnog odbora Lipovljani donijet će na prvoj radnoj sjednici.

Članovima mjesnog odbora na izboru čestitao je Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, i rekao kako od mjesnog odbora očekuje prijedloge za poboljšanje životnih uvjeta u Lipovljanima. Članovi svih mjesnih odbora trebali bi biti glavni kreatori Proračuna općine, i Mario Ribar, kao načelnik općine Lipovljani, svim članovima mjesnih odbora uvijek će biti na raspolaganju za iznošenje prijedloga ili rješenja određenih problema, najčešće, komunalne naravi. Stoga je zamolio sve novoizabrane članove MO Lipovljani da kontroliraju radove koji će se odvijati na sanaciji lokalnih nerazvrstanih cesta i poljskih putova, kad radovi krenu, jer je s INA-om sklopljen sporazum o financiranju uređenja i sanacije poljskih putova oštećenih tijekom 3D seizmičkih ispitivanja.

Na kraju se na povjerenju za izbor predsjednika MO Lipovljani svima zahvalio Tomo Ljubojević, rekavši kako je to prije svega velika čast, ali i odgovornost.             (Damir SMETKO)