VISOKE VODE I OPASNOST OD POPLAVA PRIJETIT ĆE JOŠ DUŽE VRIJEME KRALJEVOJ VELIKOJ

U tri dana obrane od poplave na području općine Lipovljani, poduzete su sve mjere i izvršeni poslovi kako bi se zaštitilo  najugroženije područje, ono u Kraljevoj Velikoj, oko kanala Željan. Ipak, opasnost od poplave u Kraljevoj Velikoj time nije prošla i trajat će još jedno dulje vrijeme, pa će službe općine Lipovljani i dalje biti na oprezu, uz stalno praćenje stanja vodostaja u slivu Save i u retenciji Lonjsko polje.

Takva ocjena čula se na sjednici Stožera Civilne zaštite općine Lipovljani, koji je održan u srijedu, 21. ožujka, u vijećnici općine Lipovljani, a vodio ga je Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani. Stožer je održan kako bi se utvrdilo što je sve poduzeto u zaštiti stanovnika dijela Kraljeve Velike, kojima prijeti opasnost od poplave, te kako bi svi članovi bili upoznati s trenutnim stanjem i procjenama opasnosti od poplave.

Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, podsjetio je da je u najugroženijem području podignut zaštitni nasip od zemlje, koji je zaštićen plastičnom folijom i utvrđen vrećama pijeska. U tom poslu zaposlenicima vodoprivrede i komunalnog poduzeća ‘Lipkom servisi’, te vatrogascima, pomogli su i pripadnici Hrvatske vojske. Osim toga, pijeskom je napunjeno oko 2.500 vreća, koje su ugrađene u zečje nasipe oko pojedinih kuća i u zaštitni nasip, a u utorak, 20. ožujka dovezeno je i 200 m³ zemlje kojom će, ako to bude potrebno, biti pregrađen Željan kako bi se zaustavio dotok vode njegovim koritom.

U srijedu, 21. ožujka, zabilježen je početak opadanje vodostaja Save, koji je dostigao povijesnu visinu od 928 centimetara, no Strug i zaobalne vode još će nekoliko dana rasti, a baš su te vode opasnost i za najniži dio Kraljeve Velike. O stanju na terenu, posebno u retenciji Lonjsko polje, o stanju njezinog istočnog nasipa, koji je prije 4 godine bio razrušen, kako bi voda otekla van retencije i o projekcijama kretanja vodostaja, na sastanku Stožera civilne zaštite općine Lipovljani, govorio je i Željko Uzel, zamjenik rukovoditelja branjenog područja.

On je pohvalio sav posao i mjere koje su pravovremeno poduzete u zaštiti najnižeg djela Kraljeve Velike. Naglasio je kako je jasenovačkom Posavinom protekao vodostaj koji je za 50-tak centimetara viši od do sada najvišeg zabilježenog vodostaja i da su savske retencije napunjene 95%. Zbog visokog vodostaja Save, vode savskih pritoka se kod Trebeža ne mogu ulijevati u nju, pa će opasnost od poplave u Kraljevoj Velikoj potrajati duže vrijeme, a poduzete zaštitne mjere spriječit će ugrožavanje obiteljskih kuća stanovnika. 

 Nakon održanog sastanka, članovi Stožera Civilne zaštite općine Lipovljani obišli su Kraljevu Veliku. Voda iz pravca Trebeža već je stigla do izgrđenog zaštitnog nasipa, i da ga nema, već bi ugrožavala prve kuće u Kraljevoj Velikoj. U srijedu, 21. ožujka, nastavljeno je punjenje vreća pijeskom, a započela su i stalna obilaženja podignutog zaštitnog nasipa. Vatrogasci DVD-a Lipovljani danonoćno dežuraju, a po potrebi i ispumpavanju vodu. Ipak, opasnost od moguće poplave na području općine Lipovljani još nije prošla i svi se upozoravanju na oprez.

Damir SMETKO