VIJEĆNICIMA OPĆINE LIPOVLJANI PREDSTAVLJEN PRIJEDLOG OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

Polusatno, detaljno obrazloženje prijedloga Proračuna općine Lipovljani za iduću, 2015. godinu, obilježilo je 10. sjednicu Općinskog vijeća općine Lipovljani, održanu u utorak, 25. studenog. Uz prijedlog Proračuna za 2015. godinu, na dnevnom redu sjednice našlo se je i još 13 točaka dnevnog reda, većina njih vezana uz drugu najvažniju točku ove sjednice – izmjene i dopune ovogodišnjeg Proračuna općine Lipovljani, treće po redu.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA               Sjednicu je otvorila Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani i predložila dnevni red od 14 točaka. Nakon usvajanja dnevnog reda, vijećnik Željko Zorić imao je primjedbu na zapisnik s prošle, 9. sjednice, koja će se ispraviti. Uslijedio je aktualni sat na kojem je 6 vijećnika postavilo 8 vijećničkih pitanja, vezane za investicije i projekte na području općine, problematiku igrališta NK Croatie Krivaj, buduće predsjedničke izbore, rad LAG-a Moslavine, kojem općina Lipovljani pripada, te komunalne probleme, vezane uz granje, raslinje uz ceste te blato na cesti za vrijeme poljoprivrednih radova. Na pitanja su odgovarali Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, komunalni redar općine, Nikola Horvat i Miroslav Pavičić, direktor komunalnog poduzeća.

Poslije aktualnog sata na dnevnom redu su se našle 3. izmjene i dopune ovogodišnjeg općinskog Proračuna. Izmjene se odnose na definiranje svih ostvarenih primitaka i izdataka realiziranih do 31. 10. ove godine, kako bi Proračun bio što realniji i učinkovitiji. Stoga su ove, više tehničke prirode izmjene i dopune, donijele povećanje Proračuna za 0,5% pa je sa 10.864.648 kuna ukupni iznos povećan na 10.926.848 kuna. Veći je tek za 62.200 kuna. Takve izmjene su prihvaćene sa deset glasova za, dok su dva vijećnika oporbe bili suzdržani. Tako su usvojene i izmjene u proračunskim programima, razvojnom programu, gradnji komunalne infrastrukture i održavanju infrastrukture, čiji se iznosi mijenjaju u ovim, 3. izmjenama i dopunama Proračuna općine Lipovljani.

Nakon kraće stanke prijedlog Proračuna za 2015. godinu vijećnicima je obrazložio Mario Ribar, načelnik općine. Proračun bi, prema tom prijedlogu, iznosio milijun kuna više nego trenutni proračun za 2014. godinu. Od ukupno 11.965.262 kuna prihoda, u investicijske programe planira se uložiti 6.415.000 kuna, što je 54% planiranog proračuna. Ono što je bitno za naglasiti, da prijedlog proračuna općine Lipovljani za 2015. ovakvim prijedlogom treba zadovoljiti tri ključna cilja:

 

  • Završetak investicijskog ciklusa započetog u 2014.godini;
  • Osigurati kroz subvencije u socijalnom dijelu programa i nadalje jednu socijalnu osjetljivost za najugroženije s obzirom na ekonomsku situaciju, (uključujući kroz mjere subvencija u gospodarstvo i poljoprivredu – olakšati zapošljavanje nezaposlenima s područja općine);
  • Pripremiti nove projekte za aplikacije na strukturne fondove EU te nastaviti investicijski ciklus u 2016., te 2017. godini (naslonjeno na izvore financiranja iz EU poput 2015.godine)

 

Uz detaljno obrazloženje, prijedlog novog Proračuna za 2015. godinu stavljen je na raspravu, a sve primjedbe ili izmjene planiranih programa mogu predložiti u slijedećih 15 dana, kroz amandmane, prije konačnog izglasavanja na slijedećoj sjednici. Prijedlog proračuna uz obrazloženje, bit će objavljen i na web stranici, pa će ga i svi zainteresirani građani moći vidjeti.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA                Vijećnici Općinskog vijeća Lipovljani donijeli su još odluku o raspuštanju Vijeća mjesnog odbora Kraljeva Velika, te imenovali povjerenika Zvonka Andrilovića, a donijeta je i Odluka o saniranju nastalih šteta građanima koji su prijavili štete od elementarne nepogode poplave u kolovozu i rujnu.

Bez rasprave vijećnici su prihvatili i izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom, te reviziji ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona u Sisačko-moslavačkoj županiji. Prihvaćen je i popis nerazvrstanih cesta na području općine Lipovljani. Na kraju sjednice donijeta je i Odluka o dodijeli stipendije studentu agronomskog fakulteta iz Lipovljana, Domagoj Matejaš, jer se on jedini javio na natječaj za korištenje stipendije iz sredstava općinskog Proračuna, iako je natječaj bio raspisan za 4 stipendije (osim Agronomije, za Medicinu, Bibliotekarstvo i Veterinu).

(Damir SMETKO)

25studeni2014-vijeće10

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA