VELIK BROJ VJERNIKA NA ANTUNOVU U KRALJEVOJ VELIKOJ

Kraljeva Velika bila je u subotu, 13. lipnja, središte vjerskog obilježavanja blagdana sv. Antuna. U lipovljanskoj župi on se tradicionalno slavi s velikom nazočnošću vjernika na misnom slavlju, a nakon toga i tradicionalnoj munti, na kojoj vjernici mogu licitiranjem kupiti darovane životinje.

                Lijepo vrijeme omogućilo je i ove godine dolazak velikog broja vjernika, koji su se pomolili ili zagovorili svetom Antunu. Misno slavlje održano je u cintoru kraljevčanske crkve, a vodio ga je svećenik Pavao Mokri, rođen u Lipovljanima, a već niz godina, na službi je župnika u župi blaženog Alojzija Stepinca u Novskoj, od njenog osnutka. I sam je u svom dječaštvu dolazio na Antunovo u Kraljevu Veliku moliti se Bogu i sv. Antunu, vraćajući se kući s, na munti, kupljenim zecom.

Ovog blagdana on je naviještao Evanđelje i propovijedao o sv. Antunu i njegovoj brizi za najslabije i najpotrebnije. Govorio je i o ‘Kruhu sv. Ante’, obrocima, ali još važnijoj spremnosti na pomoć najsiromašnijima, te Isusu Kristu, živoj crkvi i snazi molitve. Domaći župnik Josip Bogović zahvalio mu je za dolazak, kao i svim vjernicima i njihovim darovima crkvi, kojima se omogućava održavanje munte, tradicionalne javne prodaje darovanih životinja.

                A munta je ove godine bila izuzetno posjećena. Počela je nakon završetka svete mise, a sjene borova omogućile su prisutnost velikog broja posjetitelja, na licitiranju poklonjenih životinja. Tradicionalnu muntu vodio je tradicionalno, Zvonko Andrilović, a trebalo je vremena da na visokoj temperaturi proda 4 darovana praščića, 2 janjeta, puru, mlade purane, guske, zečeve i velik broj kokoši i pijevaca, koje su vjernici donijeli na dar svom zagovorniku i zaštitniku, sv. Antunu.

Kretao je u muntu uvijek sa skromnih 20, 30 kuna, a najpoželjnije životinje prodavane su i za više od 400 kuna. Sav prihod ide za uređenje i održavanje crkve u Kraljevoj Velikoj.

Poslije misnog slavlja posjetitelji Kraljeve Velike mogli su razgledati štandove sa suvenirima, ili pogledati kako nastaju, uglavnom ulja na platnu, na likovnoj koloniji koja se održavala u obližnjem školskom dvorištu.              (Damir SMETKO)