USPJEŠNO ČUVAJU I PONOSNO POKAZUJU SVOJE TRADICIJSKE OBIČAJE, VJERU I KULTURU

Uz stalne nastupe u Lipovljanima i po Hrvatskoj, uz redovan rad na očuvanju tradicijskih običaja i govora, ove godine članove Kulturno-prosvjetnog društva ‘Karpati’ očekuje veće aktivnosti na dvije manifestacije, na ‘Lipovljanskim susretima’ i oko smotre svih društva Ukrajinske zajednice u Hrvatskoj. Na ‘Lipovljanskim susretima 2016.’ očekuje se da će zemlja partner biti Ukrajina, uz sudjelovanje ukrajinskog Veleposlanstva u Zagrebu, Ukrajinske zajednice RH i ‘Karpata’ iz Lipovljana, a nakon toga sve ukrajinske udruge u jesen će imati godišnju smotru rada u Lipovljanima.

To će biti najvažnije aktivnosti KPD ‘Karpati’ iz Lipovljana u 2016. godini, a plan rada i aktivnosti tijekom čitave godine, od Ukrajinskog bala početkom godine, do Božićnog koncerta na kraju godine, predložen je, a nakon toga jednoglasno je i usvojen na redovnoj godišnjoj Skupštini KPD ‘Karpati’, održanoj u subotu, 20. veljače u Društvenom domu u Lipovljanima.

Na početku redovne godišnje Skupštine sve goste i članove ‘Karpata’, pozdravio je Ivan Semenjuk, predsjednik Društva. Svečano raspoloženje na početku Skupštine, podigli su i pjevači domaćeg pjevačkog zbora s ukrajinskim pjesmama, nakon čega je započela rad Skupština, a članovima su podnijeta izvješća o radu u protekloj godini.

U 2015. godini održan je bal Ukrajinaca, održane su pjesničke večeri, postavljane su, i uz pjevački program otvarane izložbe, članovi ‘Karpata’ gostovali su u Novskoj, Lipiku, Krapju, Kutini, Zagrebu, Ravnoj Gori, Rijeci pa čak i u inozemstvu, u Mađarskoj i Bosni i Hercegovini. Ukrajinske običaje predstavili su u Lipovljanima, Lipiku, Križu i zagrebačkom Etnografskom muzeju, te se prisjećali važnih obljetnica ukrajinskog naroda. Lani su tijesno surađivali i s Grkokatoličkom župom sv. Ane u Lipovljanima, koja je kroz stoljeće svog djelovanja najzaslužnija za očuvanje običaja, kulture i jezika Ukrajinaca u Lipovljanima. Izvješće o radu društva za 2015. godinu podnio je predsjednik Ivan Semenjuk.

U protekloj godini ostvarili su prihod od 65.000 kuna, a s prijenosom sredstava iz 2014. godine u iznosu od 30.000 kuna, ukupno su raspolagali s 96.128 kuna. Najviše sredstava ostvarili su za prijavljene programe od Savjeta za nacionalne manjine RH, te općine Lipovljani. Ukupni troškovi rada  ‘Karpata’ u prošloj godini bili su u iznosu od 64.399 kuna, a među najvećima su troškovi putovanja na nastupe. Bili su i štedljivi pa su za rad u ovoj godini prenijeli 32.000 kuna. Izvješće o financijskom poslovanju podnijela je blagajnica Ankica Mrkša, a prihvaćeno je jednoglasno od 75 članova koliko je bilo prisutno na ovogodišnjoj Skupštini ‘Karpata’.

Plan rada društva u 2016. godini predložio je Ivan Semenjuk, a financijski plan u iznosu od 70.000 kuna predložila je blagajnica Ankica Mrkša. Potom su o radu i suradnji s KPD-om ‘Karpati’ govorili mnogobrojni gosti s kojima uspješno surađuju niz godina. Među njima bio je i Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, koji im je čestitao na svim aktivnostima.

– Čestitam na uspješnom radu u protekloj godini u kojoj se puno radilo i nastupalo, a time i predstavljalo našu općinu. Čestitam na realizaciji mnogih programa, a tijekom ove godine očekujem nastavak uspješnog rada. Zahvaljujem svima koji su se angažirali u radu oko ‘Lipovljanskih susreta’, a veliku suradnju očekujemo i ove godine kada bi Ukrajina trebala biti zemlja partner naše manifestacije, a vi domaćini Ukrajincima koji će doći na ‘Lipovljanske susrete’ – naglasio je u svom pozdravnom govoru Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani. Na kraju pozdravnih riječi desetak gostiju, članovima ‘Karpata’ obratio se i Vlado Klasan, gradonačelnik Novske, a pismeno priznanje za izuzetno dobru suradnju KPD-u ‘Karpati’ predala je Irka Matijević, predsjednica Hrvatsko-ukrajinskog društva prijateljstva iz Lipika.

Skupština je završila zajedničkim druženjem članova uz glazbu članova Udruge umirovljenika općine Lipovljani, s kojima KPD ‘Karpati’ iz Lipovljana odlučno surađuju, a povremeno zajedno i nastupaju već niz godina.

Damir SMETKO