Uređen štagalj i dvorište Slovačke kuće u Lipovljanima

       Jednu od posljednjih ovogodišnjih akcija na uređenju dvorišta i građevina na imanju Slovačke kuće u Lipovljanima održali su članovi Matice slovačke Lipovljani, u subotu, 7. studenog. Najviše posla napravljeno je na uređenju štaglja u kojem će se, vjerojatno čim dozvole epidemiološke mjere, održati i neki od kulturnih programa Matice slovačke. 

       Na akciju uređenja objekata i dvorišta odazvalo se 10-tak članova, koji su u par sati pospremili dvorište i štagalj. U njemu su grupirane stvari i predmeti koji će, u konačnici, vjerodostojno prikazivati život u Lipovljanima početkom prošlog stoljeća. O prikupljenim predmetima pohvalno su se izrazili i muzejski stručnjaci, a najzanimljivije, i najvrijednije, za sada su originalna zaprežna kola i stolarska radionica.

       S restauracije iz Zagreba u Slovačku kuću u Lipovljane vraćeno je nekoliko restauriranih i obnovljenih predmeta starih 100-njak godina. Restauriran je ormar, police, kolovrat i preslica, drvene lopate, kojima su se služili u domaćinstvu.

       Lijepo vrijeme poslužilo je članove Matice slovačke Lipovljani da brzo i lako pospreme štagalj i dvorište. Zbog epidemioloških mjera na sprečavanju širenja covid-19 zaraze,  na akciji je sudjelovalo tek 10-tak članova, uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Radili su Vlado Turas, Tomislav Hepner, Antun Tisaj, Zlatko Zeman, Zdravko Živković, Zlatko Dudaš, Željko Čiž, Krešimir Sudra, Mladen i Ivan Krajči, Kristijan Sudra i Josip Krajči, predsjednik Matice slovačke Lipovljani.

       Ovog ljeta, uz kuću je obnovljena i nadstrešnica, u kojoj je rekonstruirana i krušna peć, u kojoj bi uskoro mogli biti ispečeni i prvi komadi kruha. Na kraju akcije održavanja i uređenja imanja Slovačke kuće razgovaralo se o ostvarenom programu i planovima za iduću godinu. Ova 2020. godina, zbog pandemije koronavirusa nije bila godina pogodna za druženje i održavanja kulturne tradicije, ali radovi na obnovi, izgradnji i uređenju imanja Slovačke kuće tekli su prema planu, a tako žele nastaviti i iduće godine.

Damir SMETKO