UPUTE VETERINARSKE STANICE NOVSKA d.o.o.,O PREDAJI UZORAKA MESA ZA PREGLED NA TRIHINELU

Obavještavaju se građani da uzorke mesa za  pregled na trihinelu mogu donijeti svi,  bez obzira na status kategorizacije, a sukladno Naredbi o obveznom pregledu mesa na prisutnost oblića roda Trihinella kod klanja za osobnu uporabu u kućanstvu („Narodne novine“ broj 28/2010) i Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br.2015/1375 od 10.kolovoza 2015.

UZORCI MESA SE ZAPRIMAJU U VETERINARSKOJ STANICI NOVSKA SVAKI DAN (I SUBOTOM I NEDJELJOM) U VREMENU OD 7:00 DO 14:00 SATI,

U VETERINARSKOJ AMBULANTI LIPOVLJANI UZORCI MESA SE ZAPRIMAJU OD 15.11.2019. GOD., SVAKI DAN (I SUBOTOM I NEDJELJOM) U VREMENU OD 10:00 DO  11:00 SATI

Za sve informacije možete se obratiti na tel. 044/600-130 ili u Veterinarskoj stanici Novska.

Trihinela