UPUTE o načinu i mjerama rekreativnog ribolova na području Općine Lipovljani u razdoblju pandemije koronavirusa

U Lipovljanima, 21. travnja 2020.

Stožera civilne zaštite Općine Lipovljani, a vezano za rekreativni ribolov na vodama kojima gospodari Športsko ribolovno društvo „ŠARAN“ Lipovljani, donosi slijedeće

UPUTE

o načinu i mjerama rekreativnog ribolova na području Općine Lipovljani u razdoblju pandemije koronavirusa

  1. Rekreativni ribolov dozvoljava se za članove Športskog ribolovnog društva „ŠARAN“ Lipovljani, kao i rekreativne ribiče sa područja Općine Lipovljani
  • Osobama kojima je izrečena mjera samoizolacije ili karantene STROGO JE ZABRANJEN pristup i boravak na ribolovnim vodama
  • Za vrijeme ribolova ZABRANJEN je bilo kakav oblik druženja, okupljanja, ili pripreme hrane, kao i paljenje vatre te kampiranje, boravak i zadržavanje tijekom noći na ribolovnim vodama ili u objektima na ribolovnim vodama
  • Jedan rekreativni ribolovac može koristiti samo jedno ribolovno mjesto, te je dužan koristiti vlastitu opremu za obavljanje ribolova
  • Ribolov se može obavljati isključivo POJEDINAČNO, na vlastitu odgovornost, u skladu sa propisima i pravilima koje određuju akti nadležne sportsko-ribolovne udruge koja upravlja vodama
  • Svaki ribolovac dužan je poštivati Odluke Stožera civilne zaštite RH o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja te sve ostale mjere, a OSOBITO STROGE MJERE SOCIJALNOG DISTANCIRANJA
  • Čelništvo ŠRD-a  „ŠARAN“ Lipovljani i ribočuvarska služba zaduženi su za provođenje ovih Uputa te obavljanje zadataka iz svoje nadležnosti, uz pridržavanje odluka i mjera Stožera civilne zaštite RH
  • U slučaju nepridržavanja gore navedenih Uputa, Stožer civilne zaštite Općine Lipovljani stavit će Odluku van snage
  • Nadzor nad provedbom Odluke vršit će operativne snage Stožera civilne zaštite, komunalni redar, kao i djelatnici PP Novska

                                                                                   NAČELNICA STOŽERA:

                                                                                            Ljiljana Tomić