UGOVORENO GOTOVO 450.000 KUNA ZA NASTAVAK IZGRADNJE ODVODNJE U LIPOVLJANIMA

Tijekom ove godine nastavit će se radovi na završetku kanalizacije u Lipovljanima, i to na području kolektora KO-3, koji obuhvaća najistočniji dio Lipovljana, odnosno trasu uz Zagrebačku ulicu, te sanaciju trase u Zagrebačkoj ulici i sanaciji trase i mostova u Ulici braće Radića. Za radove na  tom kolektoru utrošit će se oko 450.000 kuna, od čega će 80% biti bespovratna sredstva ‘Hrvatskih voda’.

Ugovor o financiranju izgradnje odvodnje kolektora KO-3, potpisan je u Zagrebu, 24. veljače, između ‘Hrvatskih voda’ i investitora radova na izgradnji kanalizacije u Lipovljanima, poduzeća ‘LIP-KOM’ iz Lipovljana. Za nastavak izgradnje kanalizacije u Lipovljanima, ‘Hrvatske vode’ obvezale su se osigurati 355.000 kuna, odnosno 80% ukupne investicije, a nešto više od 88.000 kuna, odnosno 20% vlastitih sredstava, osigurat će se iz Proračuna općine Lipovljani. Planirano je da se radovi na izgradnji novih metara kanalizacije i sanacije već postojeće trase na izgradnji kanalizacije poput sanacija mostova, kanala i nogostupa, u Lipovljanima izvrše u svibnju i lipnju ove godine.     (Damir SMETKO)

1-odvodnja