Udruge Općine Lipovljani upisane u registar RH

UDRUGE-OPĆINA LIPOVLJANI
UDRUGA PREDSJEDNIK KONTAKT OSOBA
KULTURNE I OSTALE UDRUGE
ČEŠKA BESEDA
LIPOVLJANI
Mirko Knjižek Mirko Knjižek
Krivaj 124
091/736 0887
ČUVARI BAŠTINE
UDRUGA ZA OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I OŽIVLJAVANJE KULTURNE DJELATNOSTI
Ankica Biondić Ankica Biondić
Krivaj 74 A
098/940 2174, 044/668 824
KPDU KARPATI LIPOVLJANI Ivan Semenjuk Ivan Semenjuk
B. Radića 5
044/676 341,098/499 876
KRIVAJSKA UDRUGA
MLADIH
Ivan Magdić Ivan Magdić
Krivaj 69
095 5503801, 044/668 176
KUD LIPA
LIPOVLJANI
Marica Tisaj Marica Tisaj
Vinkovačka 5
044/676 256,099/836 6823
LIRA-UDRUGA GRAĐANA Nevenka Zorić Nevenka Zorić
Krivaj 77
098/281 675
MATICA HRVATSKA
OGRANAK LIPOVLJANI
Melita Lenička Melita Lenička
Piljenice 12D
099/8191 716
044/668 678
MATICA SLOVAČKA
LIPOVLJANI
Josip Krajči Josip Krajči
Naftaplinska 2
098/462 427, 044/676172
MLINARICE UDRUGA ŽENA
PILJENICE
Olivera Letvenčuk Olivera Letvenčuk
Piljenice 11
044/668 707,091/583 4131
RUŽE UDRUGA ŽENA
LIPOVLJANI
Ljubica Babić Ljubica Babić
Kralja Zvonimira 12
098/1301497, 044/676 242
UDRUGA MLADIH
KRALJEVA VELIKA
Dejan Andrilović Dejan Andrilović
K. Velika 134
091/8906 423,099/8108 947
UDRUGA MLADIH
LIPOVLJANI
Matea Novota Matea Novota
J. Kozarca 53
099/403 6311
UDRUGA MLADIH
PILJENICE
Neven Popović Neven Popović
Piljenice 33
099/791 3356,044/668 579
UDRUGA UMIROVLJENIKA Miroslav Horvat Miroslav Horvat
Zagrebačka 47
098/194 5263, 044/676 160
UDRUGA ŽENA VELIČANKE
KRALJEVA VELIKA
Valentina Softa Valentina Softa
K. Velika 18
091/581 4241
UDRUGA ANTIFAŠISTA
LIPOVLJANI
Željko Pujić Željko Pujić
Sajmišna 31
098/908 4364
UDVDR LIPOVLJANI Željko Pogačić Željko Pogačić
Požeška 16
098/534 352
SPORTSKE UDRUGE
KICKBOKSING KLUB
LIGHTNING
Tomislav Rossy Tomislav Rossy
Kolodvorska 20
044/676 498,097/7015 715
KUGLAČKI KLUB
SLAVONAC
Danilo Herić Željko Vacula
A.Mihanovića 20
091/361 9913
D. Herić;098/1886 616
LOVAČKO DRUŠTVO
LIPOVLJANI
Damir Kojnok Damir Kojnok
Željanska 1A
044/676 865, 098/617 874
NK CROATIA
KRIVAJ
Oliver Orečić Oliver Orečić
Krivaj 115
091/198 1102
NK SLAVONAC
LIPOVLJANI
Dalibor Nerlović Ivica Maletić
Kolodvorska 8 Lipovljani
091/506 3852
NK STARI GRAD
KRALJEVA VELIKA
Robert Mladić Robert Mladić
K. Velika 61
044/613 723,091/534 9918
PLESNO NAVIJAČKI
AKROBATSKI KLUB ISKRICE
Mirjana Faltis Mirjana Faltis
A. Starčevića 8
095/6691 691, 044/676 686
ŠRD ŠARAN Ivan Rohan Ivan Rohan
Stjepana Sanića 16 Lipovljani
044/676 182, 098/180 3569
VATROGASNA DRUŠTVA
DVD KRALJEVA VELIKA Mario Gostrec Mario Gostrec
Kraljeva Velika 169
091/790 7042
Jurica Stipčević (zapovjednik)
K. Velika 40
099/812 4151
DVD KRIVAJ Marko Živoder Marko Živoder
Krivaj 123a
044/668-012
Zoran Tisaj (zapovjednik)
Krivaj
098/324 409
DVD LIPOVLJANI Stjepan Markanović Stjepan Markanović
Trg sv. Josipa 2 Lipovljani
098/262 959
Zlatko Pješ (zapovjednik)
Željanska 31
091/563 9940, 098/948 9287
DVD PILJENICE Dejan Brebrić Dejan Brebrić
Piljenice
044/668-297, 095/827 3513
Goran Pavlović (zapovjednik)
Piljenice 120
044/668 349, 091/551 0771
VZO LIPOVLJANI Danijel Ribarić Danijel Ribarić
K. Velika 187
091/248 1744, 044/613 757