Udruga žena ‘Ruže’ održala godišnju Skupštinu

Po prvi puta, u prostoriji na katu zgrade Knjižnice i čitaonice, koju su dobile na korištenje, Udruga žena ‘Ruže’ iz Lipovljana, održala je u četvrtak, 9. svibnja redovnu godišnju Skupštinu. Usvojena su izvješća o radu u prošloj godini, a prihvaćen je i Plan rada za ovu godinu.

         Udruga žena ‘Ruže’, jedna je od najmanjih udruga, broji 18 članova, od čega je njih 11 bilo prisutno na godišnjoj Skupštini. Izvješće o prošlogodišnjem radu podnijela je Nada Toš, predsjednica udruge, koja je i vodila ovu godišnju Skupštinu. Istaknula je da su u prošloj godini sve članice sudjelovale u 4 akcije.

Na Cvjetnicu su, svojim radovima, prikupile dobrovoljne novčane priloge koje su uručile bolesnom dječaku, na ‘Lipovljanskim susretima’ su priredile izlagački štand i posluživale sudionike ‘Susreta’, sudjelovale su na Danima kruha sa svojim kolačima i pecivima, te dijelile doručak za sve sudionike 20. Križnog puta Požeške biskupije koji je prošle godine kretao iz Lipovljana.

Tijekom godine ostvarile su prihod od 14.436 kuna, a troškovi rada bili su im 8.654 kune. Nešto više od 5.700 kuna prenijele su u ovu godinu, što će im koristiti za rad Udruge jer ove godine nisu podnosile projekte za sufinanciranje iz proračuna općine Lipovljani.

Plan rada članica udruge za 2019. godinu sličan je dosadašnjim aktivnostima proteklih godina, no upitno je koliko će ga ostvariti. Novčana sredstva ne očekuju jer nisu sudjelovale na raspisanom natječaju za dodjelu sredstava općine Lipovljani kroz realizaciju projekata za ovu godinu. Razlog je ljutnja na raspodjelu novčanih sredstava u prošloj godini u kojoj im je za ostvarene projekte smanjen trošak za 1.500 kuna. Misle kako je to neopravdano, kako su zakinute za 1.500 kuna, pa iz revolta ove godine nisu željele sudjelovati u pisanju projekata i njihovog financiranja iz sredstava općinskog proračuna.

Ljiljana Tomić, zamjenica načelnika općine Lipovljani, koja je bila prisutna na Skupštini Udruge žena ‘Ruža’ pohvalila je rad udruge i zahvalila za sav doprinos koje su prošle, i svih dosadašnjih godina, članice ‘Ruža’ dale za društveni život u Lipovljanima, posebno tijekom župnih blagdana i ‘Lipovljanskih susreta’. Izrazila je i žal što nisu podnijele projekte za sufinanciranje iz općinskog proračuna za ovu godinu i naglasila da je to zakonski određeno i da se Općina Lipovljani mora, i želi, držati zakonskog rada i poslovanja, te da su i drugim udrugama smanjivana sredstva.

Kako je i sama članica druge udruge žena, Ljiljana Tomić, zamjenica načelnika, istaknula je da zna koliko vremena i odricanja treba za dobar rad udruge, pa je izrazila nadu da će Udruga žena ‘Ruže’ nastaviti i dalje vrijedno i uspješno raditi.

Nakon Skupštine, članice se nastavile druženje, uz peciva i kolače, svojih ruku djelo, u kojima su, kroz aktivan rad u ‘Ružama’ često uživali i mnogi naši sumještani, te gosti Lipovljana.

Damir SMETKO