U ULICI JOSIPA KOZARCA U LIPOVLJANIMA POSAĐEN NOVI DRVORED U NACIONALNOJ AKCIJI SAĐENJA DRVEĆA ‘ZASADI DRVO, NE BUDI PANJ’

Općina Lipovljani se pismom namjere Općinskog načelnika Nikole Horvata uključila u nacionalnu akciju sadnje drveća te je u petak 25.10. podignut novi drvored u Ulici Josipa Kozarca.

Pri radovima sadnje sadnica pomagali su učenici Osnovne škole Josipa Kozarca i djeca dječjeg vrtića Iskrica zajedno sa tetama i učiteljicama. Stalno prisutna operativna pomoć bila je od strane djelatnika komunalnog poduzeća Lipkom servisi d.o.o. i Općine Lipovljani. Također, bili su prisutni i članovi mjesnog odbora, udruga i stanovnici ulice.

Cijela akcija potpomognuta je tehničkom i stručnom pomoći Hrvatskih šuma, kordinirano sa upraviteljem šumarije Dinkom Hace, dipl.ing.šum., a na terenu su bili prisutni revirnica gđa. Marija Špendić dipl.ing.šum. sa poslovođama šumarije Lipovljani. Koordinator akcije od strane Općine Lipovljani bio je Tomislav Lukšić, dipl.ing.šum, sa komunalnim redarom Općine Lipovljani Igorom Hadžinskim. Posađeno je 85 sadnica velelisne lipe i likvidambara, a vrlo važno je za napomenuti da su sve sadnice donacija Općini Lipovljani. Lipe su donirale Hrvatske šume, a likvidambare Šumarski fakultet. Ovim drvoredom oplemenjen je izgled i prostor novo uređene Ulice Josipa Kozarca sa nogostupom, koja je, podjetimo financirana iz EU fondova u iznosu od 100%. Na taj način je poznati stari lipovljanac, šumar i pisac dobio i poklon u svojoj Ulici u Lipovljanima – prekrasan mladi drvored.

Općina Lipovljani u planu ima daljnju obnovu drvoreda i ostalog zelenila u svim naseljima u Općini, na korist svim mještanima i izgledu mjesta, također uz suradnju sa navedenim instutucijama s kojima gaji izvrsnu suradnju.