U trećoj ovogodišnjoj akciji u Lipovljanima prikupljeno 40 doza krvi

Gradsko društvo Crvenog križa Novska organiziralo je treću ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je održana 28. i 29. rujna u Novskoj, i u srijedu, 30. rujna u Lipovljanima.

         Tijekom trodnevne akcije prikupljeno je, ukupno, 208 doza krvi, od toga 168 doza u Novskoj i 40 u Lipovljanima. Na akciju se odazvalo ukupno 226 dobrovoljnih darivatelja krvi, no njih 18 je odbijeno, od liječničke ekipe Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu u Zagrebu, za kog je krv i prikupljena.

         Trećeg dana jesenskog darivanja krvi, akcija je održana u Lipovljanima, tradicionalno u Vatrogasnom domu, a na poziv za darivanje odazvalo se 50-tak dobrovoljnih darivatelja, od kojih je 40 njih i darivalo krv. To je nešto manje prikupljenih doza krvi od uobičajenog odaziva kad se prikupi 60-tak doza, no možda je razlog u pandemiji coronavirusa pa se darivatelji boje doći na darivanje krvi.  No, i ova akcija je provedena bez problema, u uvjetima epidemije coronavirusa Covid-19, po napucima i mjerama Stožera civilne zaštite RH i Kriznog stožera ministarstva zdravstva.

         Među 40 davatelja krvi u trećoj, ovogodišnjoj akciji, bilo je davatelja s velikim brojem darivanja krvi, čak više od 100 puta, no po prvi puta krv je darivala i Sara Zeman iz Lipovljana. U Novskoj prvi put su krv darivali Štefica Galić i Mario Marić.

         Svi dobrovoljni darivatelji koji su se odazvali ovoj akciji dobili su prigodan paket Hrvatskog crvenog križa ‘Vaš dar za pravu stvar’.  Slijedeća, četvrta ovogodišnja akcija darivanja krvi održat će se na samom kraju godine, 28. i 29.  prosinca u Novskoj i 30. prosinca u Lipovljanima.

Damir SMETKO