Lokalni akcijski plan zaštite okoliša i Plan gospodarenja otpadom Općine Lipovljani 2015.-2021.

(donesen Odlukom Općinskog vijeća od 21. prosinca 2015. godine, „Službeni vjesnik“, broj; 63A/15)

Lokalni akcijski plan zaštite okoliša (LEAP) i Plan gospodarenja otpadom Općine Lipovljani 2015.-2021. je strateški dokument kojim se utvrđuju potrebne aktivnosti u cilju poboljšanja stanja okoliša i osiguranja boljih uvjeta života stanovnika. Lokalnim akcijskim planom zaštite okoliša Općine Lipovljani definirano je niz projekata s područja zaštite okoliša.

Lokalni akcijski plan zaštite okoliša i Plana gospodarenja otpadom Općine Lipovljani 2015. -2021.


 

Strateški plan gospodarskog razvoja Općine Lipovljani 2014.-2017.

(donesen Odlukom Općinskog vijeća Općine Lipovljani od 29. svibnja 2014. godine, „Službeni vjesnik“, broj;17/14)

Strateškim programom gospodarskog razvoja Općine Lipovljani analizira se stanje i daju prijedlozi za ostvarenje ciljeva razvoja-unapređenje uvjeta života i poslovanja, te boljeg korištenja postojećih resursa na području Općine Lipovljani.

Strateški plan gospodarskog razvoja Općine Lipovljani 2014.-2017.

 


 

Lokalni akcijski plan zaštite okoliša Općine Lipovljani

(donesen Odlukom Općinskog vijeća od 29. studenog 2010. godine, „Službeni vjesnik“, broj; 49/10)

Lokalni akcijski plan zaštite okoliša (LEAP) je strateški dokument koji služi i pomaže lokalnim zajednicama da odluče o najboljem načinu zaštite svog okoliša. Taj standardizirani proces, u kojem je važno sudjelovanje lokalne zajednice, vodi konkretnim ulaganjima i aktivnostima na području zaštite okoliša. LEAP-om se određuju prioriteti zaštite okoliša te odabiru najprikladnije aktivnosti za rješavanje tih prioritetnih problema u zajednici. Prioriteti i aktivnosti određeni u LEAP-u objedinjuju se u temama zaštite okoliša, kao nacrt za buduća ulaganja u zaštitu okoliša u zajednici. Preporuke iz tog plana postaju dio odluka i planova lokalne samouprave i državnih tijela.

Lokalni akcijski plan zaštite okoliša-Općina Lipovljani