SMANJENJE CIJENA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI

Trgovačko društvo LIPKOM SERVISI d.o.o. Lipovljani obavještava mještane Općine Lipovljani da se  od 01. siječnja 2017. godine smanjuje cijena odvoza komunalnog otpada na području općine.

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj: 155/16) , odnosno promjenom stope PDV-a s 25% na 13%  uslijedilo je usklađivanje cijene odvoza komunalnog otpada na području Općine Lipovljani.

Sukladno prijedlogu novih cijena LIPKOM SERVISA d.o.o. Lipovljani, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika, nove cijene odvoza komunalnog otpada od 01. siječnja 2017. godine su kako slijedi:

Vrsta usluge (odvoza / br. osoba / volumen) stara cijena (kn) nova cijena (kn)
1 osoba (2 odvoza / 1 osoba / 120 litara) 22,00 19,90
2 osobe (3 odvoza / 2 osobe / 120 litara) 33,00 29,85
3 i više osoba (4 odvoza / 3 osobe / 120 litara) 44,00 39,80
Spremnik volumena 240 litara (4 odvoza) 80,00 72,35
Spremnik volumena 1100 litara (4 odvoza) 400,00 361,60
Dodatna vreća za miješani komunalni otpad 15,00 13,55
1 odvoz spremnika volumena 120 litara 11,00 9,95
1 odvoz spremnika volumena 240 litara 20,00 18,10
1 odvoz spremnika volumena 1100 litara 100,00 90,40

*Stare i nove cijene su iskazane sa PDV-om

                             

                                                                                    LIPKOM SERVISI D.O.O. LIPOVLJANI

 Prilog:

Prijedlog za promjenu cijena odvoza komunalnog otpada na području Općine Lipovljani. 

 

Odluka općinskog načelnika o davanju suglasnosti na prijedlog cijena odvoza komunalnog otpada