Sjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani održana usprkos pandemiji koronavirusa i mjerama zaštite od nje

         Po prvi puta, pod mjerama potpune osobne zaštite i socijalne distance, a prema uputama Stožera za civilnu zaštitu, u dvorani Društvenog doma u Lipovljanima, a ne u općinskoj vijećnici, članovi Općinskog vijeća općine Lipovljani održali su radnu sjednicu. U srijedu, 29. travnja navečer, sjednici vijeća u uvjetima borbe protiv pandemije koronavirusa prisustvovalo je 11 od 13 vijećnika, a sjednicu je vodio Tomislav Lukšić, predsjednik vijeća. 

         Na sjednici su, osim vijećnika, bili prisutni još Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani i njegova zamjenica Ljiljana Tomić, Danijela Matejš, pročelnica općine Lipovljani i Natalija Rohan, zapisničarka sjednice, Igor Hadžinski, koji je brinuo o tehničkom djelu sjednice i troje mještana tzv. Malih Piljenica, zbog potrebe sjednice, te novinari. Što manji broj prisutnih na sjednici, bila je preporuka Stožera civilne zaštite, koja je tako i ispoštovana.

         Sjednica je započela usvajanjem dnevnog reda od 7 točaka i usvajanjem zapisnika s 21. sjednice Općinskog vijeća, uz jednu primjedbu vijećnika Franje Vlahovića.

         Nakon toga na red je došla točka aktualni sat. S pozivom vijećnicima za sjednicu poslan je i prijedlog da se e-mailom načelniku i općinskim službama dostave vijećnička pitanja, kako bi se ona na sjednici pročitala i na njih dobio kratak odgovor, da se sjednica prema mjerama zaštite, ne odugovlači. Kako nitko nije poslao vijećnička pitanja, Tomislav Lukšić, predsjednik vijeća, to je konstatirao i zaključio točku dnevnog reda. Na to su reagirale vijećnice Nada Toš i Mara Ljubičić s prigovorom na takvu odluku i pitanjima po kom se to pravilniku postupa, tko je to propisao i tko je donio takvu odluku. Nakon kraće rasprave i pojašnjavanja, vijećnici Franjo Vlahović i Nada Toš ipak su uputili dva pitanja, ali pismenim putem.

         Dugogodišnji, vjerojatno i duži od 30 godina, problem 15-tak, stanovnika tzv. Malih Piljenica, koji žive u nastavku Banove Jaruge prema Zbjegovači, i koji su katastarski sastavni dio Piljenica, a onda i općine Lipovljani, te problem 20-ak stanovnika dijela Ulice Ljudevita Posavskog, gdje lijeva strana ulice pripada Piljenicama, a desna Banovoj, konačno je riješen. Općinsko vijeće, donijelo je odluku o promjeni granica naselja Piljenice, kojom se vrši zamjena teritorija oko naselja Piljenice, kako bi se područje tzv. Malih Piljenica, koje su više kilometara udaljene od Piljenica, pripojilo Banovoj Jaruzi, i gradu Kutina, i tako bi im se riješili dosadašnji administrativni, zdravstveni i ostali, posebno poštanski problemi, kao i održavanje komunalne infrastrukture.

         Prijedlog odluke, postupak promjene granica i kartografski prikaz zamjene teritorija s gradom Kutina, detaljno je obrazložio Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, a o problemima stanovnika tzv. Malih Piljenica vijećnicima su govorili sami stanovnici Drago Ribarić i Mira Madunić.  

         Bez obzira na detaljna obrazloženja i kartografski prikaz razmjene zemljišta, vijećnica Mara Ljubičić, tražila je i ispis svih čestica zemlje u postupku zamjene i svih detalja sporazuma, iako prema postignutom sporazumu Lipovljani u zamjenu daju ukupno 367.857 kvadratnih metara zemljišta, a od kutinskog područja dobivaju ukupno 368.268 kvadratnih metara zemljišta. Nakon dodatnih pojašnjenja, vijeće je prihvatilo odluku o promjeni granica naselja Piljenica sa 11 glasova ZA, jednim suzdržanim i jednim glasom protiv.

         U nastavku 22. sjednice Općinskog vijeća općine Lipovljani, vijećnici su donijeli dopunu odluke o raspoređivanju sredstava za redovno godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću. U 2020. godini, za financiranje stranaka osigurano je 26.000 kuna. Prema broju vijećnika, zastupljenih u Općinskom vijeću, HDZ će dobiti 6.000 kuna, HSS 12.000 kuna, SDP 4.000 kuna, te po 2.000 kuna HNS i Lista grupe birača Josip Krajči.

         Usvojena je i odluka o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade i naknade za korištenje površina javne namjene, uslijed posebnih okolnosti, uzrokovanih koronavirusom. Od komunalne naknade oslobodit će se poslovni subjekti koji su Odlukom Stožera civilne zaštite RH morali obustavit rad svojih obrta, i to za rate koje dospijevaju na naplatu u svibnju, lipnju i srpnju 2020. godine. Od naknade za privremeno korištenje površina javne namjene, kao i poreza na iste, oslobađaju se svi poslovni subjekti – ugostitelji koji su Odlukom Stožera civilne zaštite RH morali obustaviti rad, i to do kraja 2020. godine.

         Radi izvanrednih okolnosti, odnosno provođenja mjere zaštite od epidemije koronavirusa, Dječji vrtić ‘Iskrica’ u Lipovljanima ne provodi svoje programe, a djeca su kod kuće s roditeljima. Zbog toga je donijeta i odluka da se privremeno obustavi sudjelovanje roditeljima u troškovima cijene boravka djece u vrtiću, a potrebna sredstva vrtiću bit će podmirena iz općinskog proračuna Općine Lipovljani.

         Na kraju ove sjednice, održane u uvjetima zaštite od epidemije, donijet je i Program potpore poduzetnicima općine Lipovljani zbog epidemije Covid -19. Općina Lipovljani želeći doprinijeti ublažavanju posljedica epidemije poslovnim poduzetnicima kroz dodjelu bespovratne novčane potpore u visini 5.000 kuna. Zahtjevi za dodjelu ove jednokratne pomoći primat će se u Općini Lipovljani od 15. svibnja, a pravo na potporu mogu ostvariti samo oni poslovni subjekti koji su Odlukom Stožera civilne zaštite RH morali obustaviti rad.

Damir SMETKO