Sazvana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Lipovljani

Na temelju članka 34. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj:29/09, 7/13 ,28/14, 4/18 i 9/18 ispr.) i članka  29. 54. i 55.  Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13, 28/14),  predsjednik Općinskog vijeća Općine Lipovljani  saziva 10.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Lipovljani koja će se održati 06.  rujna  2018. godine  s početkom u 19,00  sati u Vijećnici Općinskog vijeća Općine Lipovljani.

Za  sjednicu predlažem slijedeći  

                                                D N E V N I   RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani od 05. srpnja   godine,
  2. Aktualni sat,

 

  1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2018. godinu za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine,

 

  1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju razvojnih programa za 2018. godinu za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine,

 

  1. Polugodišnji financijski izvještaj Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani za 2018.godinu

 

  1. Polugodišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića Iskrica u Lipovljanima za 2018. godinu,

 

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja uličnog vodovoda u Ulici kneza Ljudevita Posavskog u naselju Banova Jaruga“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.,

 

  1. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima Općine Lipovljani.

Mole se pozvani da se odazovu na sjednicu, a eventualni izostanak da opravdaju na telefon 044 635 602.

 

                                                                                               Predsjednik

                                                                                         Tomislav Lukšić dipl. ing. šum.

vijeća 10 poziv