SA ‘STRABAGOM’ POTPISAN UGOVOR O POTPUNOJ REKONSTRUKCIJI I OBNOVI ULICE JOSIPA KOZARCA U LIPOVLJANIMA

Do kraja rujna, ako vrijeme to dozvoli, započet će radovi na rekonstrukciji prometnice i nogostupa u ulici Josipa Kozarca u Lipovljanima, na dijelu koji nije još obnovljen, od raskrižja kod bunara do križanja sa Zagrebačkom ulicom. Radovi mogu trajati 180 kalendarskih dana i trebaju završiti do kraja ožujka iduće godine.

Rekonstrukciju prometnice i nogostupa u Kozarčevoj ulici izvodit će ‘Strabag’, iz Zagreba, poduzeće koje je već uspješno radilo na obnovi lipovljanskih ulica, a vrijednost radova je gotovo 4 milijuna kuna. I ova rekonstrukcija ulice u Lipovljanima, financirati će se sredstvima Europske unije.

Nakon odobravanja projekta rekonstrukcije ulice Josipa Kozarca i potpisivanja ugovora o financiranju sredstava iz fonda Europske unije, proveden je javni natječaj za najboljeg izvođača radova. Najpovoljniju ponudu dao je ‘Strabag’, s kojim je u utorak, 4. rujna, sklopljen i ugovor o izvođenju radova.

U ime Općine Lipovljani ugovor je potpisao Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, a potpisivanju je u ime ‘Strabaga’ bio prisutan Mladen Brnčić, tehnički operator poslova zagrebačkog područja u ‘Strabagu’. Potpisivanju ugovora, ujedno i radnom dogovoru o pripremanju poslova na započinjanju rekonstrukcije, bio je prisutan i Danijel Lenart, direktor ‘Lipkom servisa’, poduzeća koje se brine o priključcima vode, plina i kanalizacije na području Lipovljana.

                Nakon potpisanog ugovora, općinski načelnik Nikola Horvat, izrazio je zadovoljstvo što je ‘Strabag’ izborio posao na rekonstrukciji prometnice i nogostupa u Kozarčevoj ulici u Lipovljanima, jer su dosadašnji radovi na obnovi nekoliko ulica u Lipovljanima kvalitetno odrađeni, a to očekuje i od predstojećih radova. Predstavnik ‘Strabaga’ Mladen Brnčić naglasio je da pripreme za početak radova kreću od idućeg tjedna, a čim završe posao u Kutini, sele se u Lipovljane.

                Tijekom rekonstrukcije ulice Josipa Kozarca, kroz središte  Lipovljana, obnovit će se 1.100 metara prometnice širine 5,5 metara, slivna kanalizacija i isto toliko dugački nogostup u širini 1,2 metra.

Damir SMETKO