Rješenje o određivanju biračkog mjesta za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Na osnovi članka 51. Zakona o izborima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 25/19.), Općinsko izborno povjerenstvo Općine LIPOVLJANI na sjednici održanoj 17. travnja 2019. donijelo je 

R J E Š E N J E

 O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA

Na području Općine LIPOVLJANI određuje se slijedeće biračko mjesto :           

  1.  BIRAČKO MJESTO BROJ 1 u: ZGRADA NOVE KNJIŽNICE, LIPOVLJANI, TRG HRVATSKIH BRANITELJA 14

Na kojem će glasovati birači albanske, bošnjačke, češke, mađarske, makedonske, romske, slovačke, srpske, talijanske i ukrajinske nacionalne manjine

s prebivalištem u naseljima: KRALJEVA VELIKA, KRIVAJ, LIPOVLJANI, PILJENICE

                                                                           PREDSJEDNICA:   

                                                                                               Milka Milojević, v.r.