RIBOLOVCI ‘ŠARANA’ IZ LIPOVLJANA ODRŽALI GODIŠNJU SKUPŠTINU

Godišnjim planom predvidjeli smo poribljavanje naših voda. Kupili smo 300 kilograma šarana težine 1,5 do 3 kilograma i tom količinom poribljene su jame na Gradinama. Sve radove na terenu su obavili članovi Društva, uz stručne savjete inženjera Zvonka Balena – naglasio je, među ostalim, Ivan Rohan, predsjednik Športskog ribolovnog društva ‘Šaran’ Lipovljani, u izvješću o radu Društva tijekom 2013. godine. Skupština ŠRD ‘Šarana’ održana je u srijedu, 19. veljače, u Društvenom domu u Lipovljanima.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ribolovno društvo u Lipovljanima djeluje duže od 50 godina, a proteklih nekoliko godina, uz financijsku pomoć općine Lipovljani, 20-tak članova ne daju da se ta tradicija ugasi. Godišnja članarina Društva je 500 kuna, a uz novac članovi su dužni odazivati se i na akcije uređenja voda i njenog okoliša, kojima društvo gospodari. Tako su lani održane 2 akcije, u proljeće, na otvorenju ribolovne sezone, na jamama u Gradinama, a u jesen na obali Struga, na kojem love lipovljanski ribiči.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA Lani su još i dodatno radili na rušenju smreka, koje će koristiti kao građu za izgradnju sjenice na svojim vodama. U dogovoru s općinom Lipovljani pokrenuli su projekt uređenja jama, a prošle godine radili su i na organiziranijoj ribočuvarskoj službi.

Tijekom 2013. godine raspolagali su s 33.000 kuna prihoda, a najveći rashod im je bilo poribljavanje voda u vrijednosti gotovo 7,5 tisuća kuna.

Nakon usvojenih izvješća, ribiči ‘Šarana’ donijeli su i plan rada za ovu godinu, a najveći posao i trošak bit će im obnova gospodarske osnove koja će ih koštati gotovo 20 tisuća kuna. Stoga su zahvalili općini Lipovljani za dosadašnju suradnju i financiranje i zamolili da im ove godine pomogne isfinancirati troškove obnove gospodarske osnove.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA                – Vi ste jedina udruga koja ima povećanje sredstava iz Proračuna općine Lipovljani za ovu godinu, jer smo planirali sredstva za obnovu gospodarske osnove – istaknuo je Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, na Skupštini ŠRD ‘Šaran’. Također je članove ‘Šarana’ obavijestio da Općina priprema vrijedna turistički projekt, koji će poslati na natječaj za financiranje iz EU fondova, u kom sve vode Društva imaju značajnu ulogu, očuvanje i čišćenje okoliša, također, pa tako i njihov rad i suradnja s općinom Lipovljani.

Cilj ribolovaca ŠRD ‘Šaran’ iz Lipovljana je i ove godine privući što više članova, posebno djece i mladeži. Zato od 24. veljače upisuju nove članove, kod Ivice Jakopčića, tajnika ‘Šarana’.

(D. SMETKO)

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA