Lipovljani su kao naselje bili vezani uz Kraljevu Veliku, no sve do 1690. godine naselje se spomije pod imenom Belina, o čemu piše Butorac u zborniku muzeja Moslavine br. 4/5 pronašao sam i crtež starog grada Kraljeva Velika uz napis Ane Bobovac o Stjepanu Radinoviću iz Kraljeve Velike koji je kao poljoprivrednik puno podataka i legendi zapisivao. Jedna od legendi mi se posebno svidjela! Naime vlasnik grada Kraljeva velika imao je kćerku koja je vruce željela da u grad teče potok. Puno je navaljivala na oca, a otac kao otac , nije mogao odbiti njenu želju pa je kmetovima dao nalog da prokopaju korito potoka i radi velike kčerine želje prozvao ga Željanac. Dio toga potoka i danas postoji, no presjekli su ga ribnjaci koji su izgradjeni 1971. godine iz raznih izvora, najčešće rukopisa, saznao sam da je na torovima (danas jedna od Lipovljanskih ulica) postojala kapeliva sv. Roka to je iz meni nepoznatih razloga uklonjeno 1785. iz starih razglednica s kreaja 19. i početka 20. st. Koje su vlasništvo općine Lipovljani, na korištenje sam dobio dobrotom načelika Lipovljana, prof. Stjepana Markanovića, dade se zaključiti da su se Lipovljani bas u to vrijeme širili od druma prema današnjem centru te su iako slavonsko selo koje bi trebalo biti ušoreno vjerovatnoe selo sa najvecim brojem ulica. Željeznička postaja Lipovljani je u funkciji od 1977. god, a bas u to vrijeme u mjesto doseljava vise od desetaka českih, potom još više slovačkih obitelji a nešto kasnije doseljavaju se i Ukrajinci, Poljaci i drugi narodi  iz Austrougarske monarhije. U njihovo vrijeme doseljavanja Lipovljani su izgledali baš tako kako ih prikazuju stare razglednice.

 

Općina Lipovljani uspostavljena je 1972. godine a s nekoliko prekida djeluje i danas.Ambulanta i ljekarna otvorene su 1910. godine po pričanju starijih ljudi su posebno cijenili, dr. Vidakovića, dr. Kelovića, dr. Ćukelja, dr. Brečaka, ali i druge. I danas imamo dva dobra tima,i to dr. Cikojevića i dr. Kulušića ali ne smijem zaboraviti dragu dr. Ljubicu Prolić, prva ljekarna bila je u jednokatnoj zgradi, vlasništvo obitelji Vanjek a ljekarni je bio mrph. Martin Čanić, zvala se „Ljekarna k sv. Josipu“. Po dobru pamtimo mrph. Marina Silobrčića a danas u vlastitoj ljekarni ali na drugoj lokaciji uspješno radi Jadranka Juran. Već sam pisao ali valja i ponoviti da je DVD utemeljeno 1888. godine, te da je u to vrijeme u Lipovljanima živio i stvara veliki hrvatski književnik Josip Kozarac koji je bio i upravitelj šumarije. On je stanovao kod obitelji Švab koja je posjedovala krčmu „Tri graničara“ i dvornanu za zabave a kasnije i prvu kinodvoranu. KUD Lipa osnovano je 1924. godine o čemu smo već pisali. Češko-slovačka beseda bila je osnovana 1925, a NK Savonac 1934.

Zanimljivo je spomenuti da je prvu pravu nogometnu loptu u Lipovljane doveo Antun Domin iz Slovačke, a stariji se sjećaju da su lipovljanci zadirkivali Domina da je „Antun Domin stari djed uči djecu nogomet“ i ovdje ćemo stati. Upravo o opisanim dogadjajima i o vremenu koje je obuhvaćeno ovim malim istraživačkim napisom najvjernije svjedoče i ove dragocijene sačuvane stare razglednice Lipovljana.

(isječak iz ljetopisa Ivana Hudeca….)