RADOVE S LIKOVNE RADIONICE IZLOŽILI NA OGRADI VRTIĆKOG DVORIŠTA

Članice likovne skupine Udruge žena ‘Veličanke’ iz Kraljeve Velike, na čelu sa Zdenkom Kokolek, boravile su u Dječjem vrtiću ‘Iskrica’ u Lipovljanima i sa svima polaznicima vrtića održale likovnu radionicu. Svoje radove, nakon održane radionice, polaznici vrtića povješali su po ogradi vrtićkog dvorišta, na zajedničkoj izložbi, kako bi ih mogli vidjeti i svi drugi.

Kako bi i kod njih probudili interes za crtanje i bojanje, pronašli talentiranu djecu za likovnu umjetnost, ili djeci samo pokazali kako se crta i stvara likovni rad, u lipovljanskom Dječjem vrtiću, pripremili su likovnu radionicu. U vrtićkom dvorištu, kao na nekoj likovnoj koloniji, o crtanju i bojanju, pričale su im slikarice iz Kraljeve Velike. A onda su se svi zajedno primili kista i boja, i krenuli u slikanje. Neki su pojedinačno crtali, neki grupno, neki po papiru, a neki i po rukama, stoliću, majici…

Prvi potezi kistom su svladani, a radovi su bili lijepi. U Dječjem vrtiću u Lipovljanima svim polaznicima, tijekom godine, pripremat će i druge radionice u koje žele sve više uključiti i roditelje.

Ovom radionicom u vrtiću, likovna grupa Udruge žena ‘Veličanke’ najavila je i održavanje tradicionalne likovne kolonije na Opekama, koja će se održati u subotu, 3. Listopada.

Damir SMETKO