R J E Š E N J E o određivanju biračkih mjesta za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani

Na temelju članka 19. stavka 5. Odluke o provođenju izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 17/14), Općinsko izborno povjerenstvo za provođenje izbora za vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani donosi

R J E Š E N J E

O određivanju biračkih mjesta za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani

                Za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Lipovljani određuju se slijedeća biračka mjesta:

  1. Biračko mjesto 1.,Lipovljani,  Zgrada nove knjižnice, Trg hrvatskih branitelja 14, Lipovljani, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Lipovljani,
  2. Biračko mjesto 2., Krivaj, Društveni dom, Krivaj, obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Krivaj,
  3. Biračko mjesto 3., Kraljeva Velika, Društveni dom, Kraljeva Velika, obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Kraljeva Velika,
  4. Biračko mjesto 4. Piljenice, Društveni dom, Piljenice , obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Piljenice.

KLASA: 013-03/19-01/01

URBROJ: 2176/13-19-09

Lipovljani, 27. rujna 2019. godine

                                                                                                              Predsjednica

                                                                                                              Danijela Matejaš dipl. iur. v.r.