PROŠLE GODINE NIJE BILO POŽARA, ALI SU U KRIVAJU RADILI NA PREVENTIVNOJ ZAŠTITI OD POŽARA

Dobrovoljno vatrogasno društvo Krivaj najmanje je društvo Vatrogasne zajednice općine Lipovljani. Već niz godina u društvu je aktivno tek 10 do 15 članova, koji su spremni za intervencije u slučaju požara, ili druge prijetnje, s pripremljenom potrebnom opremom u spremištu društva. Članovi društva aktivno su sudjelovali prije dvije godine u obrani od poplave, ali veće živosti u društvu i nema. Nema mladih članova, nema djece i na tom problemu treba raditi ove i slijedećih godina, ako se želi održati dobar rad vatrogasnog društva u Krivaju, i u budućnosti.

Na problem pomlađivanja vatrogasnih društva na području Vatrogasne zajednice općine Lipovljani, i na Skupštini DVD-a Krivaj još jednom je upozorio Danijel Ribarić, predsjednik VZO Lipovljani, koji na taj problem ove godine posebno upozorava na svim vatrogasnim skupštinama. Redovna godišnja vatrogasna Skupština DVD-a Krivaj održan je u nedjelju, 6. ožujka, a vodio ju je Marko Živoder, predsjednik društva.

Izvješće o radu članova DVD-a Krivaj u 2015. godini pročitao je Branko Chour, a o radu zapovjedništva izvješće je podnio Zoran Tisaj, zapovjednik društva. U prošloj godini nije bilo požara, a članovi su radili na preventivnom upozoravanju sumještana na opasnosti od požara, a radili su i na održavanju opreme. Posebno su upozoravali na nepotrebno spaljivanje otpada i opasnosti od požara na otvorenom, a pregledom opreme utvrdili su da trebaju obnoviti B i C cijevi kako bi mogli uspješno, po potrebi, intervenirati.

U prošloj godini u blagajni su imali 3.267 kuna prihoda, a 2.233 kune rashoda. Ukupni prihod preko žiro-računa, uglavnom od Vatrogasne zajednice općine Lipovljani, imali su u iznosu od 10.486 kuna, a 7.372 kuna imali su rashoda. Za rad u ovoj godini prenijeli su ukupno 4.147 kuna, a predložen je i financijski plan za ovu i slijedeću godinu u iznosu od 17.300 kuna.

Bez rasprave, podnesena izvješća su prihvaćena, kao i predloženi Plan rada za 2016. godinu.

Na Skupštinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Krivaju odazvali su se predstavnici 15-tak društava, koji su pozdravili rad Skupštine i društva. Među njima bio je i Danijel Ribarić, predsjednik Vatrogasne zajednice općine Lipovljani, koji je prisutne na Skupštini upoznao s aktualnim stanjem u Vatrogasnoj zajednici i naglasio važnost pomlađivanja naših vatrogasnih društava. U ime općine Lipovljani i općinskog načelnika Maria Ribara, Skupštini je bio prisutan Tomislav Lukšić, koji je pozdravio sve vatrogasce, zahvalio im za dobrovoljni i humanitarni rad, nakon toga je obrazložio kako je i zašto prošle godine došlo do rebalansa općinskog Proračuna i smanjivanja sredstava za Vatrogasnu zajednicu općine Lipovljani. Potvrdio je da će se ta sredstva nadoknaditi tijekom ove godine i pozvao sve vatrogasce da i dalje odlučno i vrijedno rade u svojim društvima kao i do sada, te im uputio čestitke za taj rad.

Ovogodišnja vatrogasna Skupština u Krivaju završila je pozivom da se i drugi mještani uključe u rad društva, te zajedničkim druženjem u Društvenom domu.

Damir SMETKO