PROMJENE NA ČELU MJESNOG ODBORA LIPOVLJANI – NOVA PREDSJEDNICA DUBRAVKA HUBAK

Članica Vijeća mjesnog odbora, Dubravka Hubak, izabrana je za novu predsjednicu Vijeća mjesnog odbora Lipovljani, umjesto dosadašnjeg predsjednika Tome Ljubojevića, koji je dao ostavku na rad i članstvo u KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAVijeću mjesnog odbora. Na protekle dvije sjednice članovi lipovljanskog KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAmjesnog odbora, bavili su se kadrovskim pitanjima, a raspravljalo se i o planu rada koji će se obaviti ove godine na području mjesnog odbora Lipovljani.

Nakon nepunu godinu dana od ustrojavanja svih mjesnih odbora na području općine Lipovljani, Tomo Ljubojević, tada izabrani predsjednik Vijeća mjesnog odbora Lipovljani, podnio je početkom travnja ostavku i izašao iz Vijeća mjesnog odbora. Stoga je održana sjednica mjesnog odbora na kojoj je za novog predsjednika, odnosno predsjednicu izabrana članica tog Vijeća, Dubravka Hubak. Umjesto Tome Ljubojević, s liste HSS-a,  u vijeće je ušao Antonio Hadžinski, koji je, nakon toga izabran i za zamjenika predsjednice mjesnog odbora Lipovljani. Također, umjesto Željka Pujića, s liste SDP-a, koji je tijekom prošle godine podnio ostavku, u vijeću ga je zamijenio Mladen Kukor. Tako je Vijeće MO Lipovljani opet kompletno, s 9 članova zainteresiranih za što veći standard i bolji izgled Lipovljana.

Nakon kadrovskih promjena, članovi Vijeća mjesnog odbora Lipovljani održali su sastanak početkom svibnja. KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERANa noj su bili još Nikola Horvar, komunalni redar općine Lipovljani i Danijel Lenart, direktor ‘Lipkom servisa’. Oni su prisutne članove upoznali s trenutnim radovima u Lipovljanima i planiranim poslovima na uređenju komunalne infrastrukture za ovu godinu.

Direktor je najavio početak priključenja na kanalizaciju izgrađenih kolektora Ko1- faza B i Ko2, a Nikola Horvat, iznio je planove za uređenja propusta, čišćenje odvodnih kanala i uređenje ulica. KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAČlanovi Vijeća mjesnog odbora interesirali su se za mogućnosti rješavanja nekih komunalnih potreba, a posebno su naglasili potrebu da se nastavi s uređenjem mjesnog groblja u Lipovljanima. Podsjetili su da očekuju dalje radove na uređenju groblja i mrtvačnice, da treba riješiti i dio javne rasvjete kod mrtvačnice i nastaviti s daljim uređenjem groblja, a i ulice koja vodi do njega, zbog preuskog kolnika i urušenih rubnjaka.

Na kraju sastanka članova Vijeća mjesnog odbora, nova predsjednica Dubravka Hubak je istakla kako ovo Vijeće MO Lipovljani želi biti u što bližem kontaktu sa svim stanovnicima Lipovljana, i koliko to može, pomoći u rješavanju njihovih komunalnih i ostalih problema. Stoga je naglasila da će osim kontakata osobno, ili putem telefona, svoje prijedloge, zahtjeve ili primjedbe, stanovnici Lipovljana moći uputiti mjesnom odboru na e-mail adresu: mjesni_odbor.lipovljani@lipovljani.hr

Sve u cilju kako bi život u Lipovljanima bio što kvalitetniji i ljepši svim stanovnicima Lipovljana.

Damir SMETKO

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA