PROJEKT REKONSTRUKCIJE ULICE J. KOZARCA IDE NA NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE EUROPSKIM NOVCEM

Vijećnici općine Lipovljani prihvatili su prijedlog Maria Ribara, načelnika općine Lipovljani, i donijeli su odluku da na natječaj iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020., koji se u većini financira sredstvima Europske unije, kandidiraju projekt ‘Rekonstrukcija ulice Josipa Kozarca i nogostupa u Lipovljanima’. Sjednica GEDSC DIGITAL CAMERAOpćinskog vijeća općine Lipovljani, samo s ovom točkom dnevnog reda, održana je u ponedjeljak, 14. studenog uvečer, u općinskoj vijećnici.

Projekt ‘Rekonstrukcija ulica Josipa Kozarca i nogostupa u Lipovljanima’ obuhvaća uređenje prometnice i nogostupa u dužini od 1.100 metara, u samom centru Lipovljana, a pripada u nerazvrstane ceste općine Lipovljani. Projekt je u cijelosti pripremljen, a njegovu prijavu na natječaj u potpunosti su i jednoglasno podržali i vijećnici Općinskog vijeća, na sjednici koju je vodila Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća.

GEDSC DIGITAL CAMERASlužbe Općine Lipovljani aktivno prate kretanja i objave natječaje kojima se osiguravaju financijska sredstva za realizaciju kapitalnih i drugih projekata na razini lokalne samouprave. Sudjelovanjem na natječajima, a pod uvjetom da budu i prihvaćeni, realiziraju se kapitalni projekti kojima se razvija općina Lipovljani, diže komunalni i opći životni standard žitelja, i to novcem fondova Europske unije i Republike Hrvatske. Novčani prihodi općinskog proračuna nisu dovoljni da se iz tih sredstava mogu izgraditi svi potrebni, kapitalni projekti i investicije na području općine Lipovljani, pa se projekti pripremaju i kandidiraju na objavljene natječaje, najčešće vezane za novac osiguran u fondovima Europske unije.

Takav je slučaj i s projektom ‘Rekonstrukcija ulice Josipa Kozarca i nogostupa u Lipovljanima’, čija je procijenjena vrijednost veća od 4,1 milijun kuna, a prijavit će se na GEDSC DIGITAL CAMERAnatječaj iz Programa ruralnog razvoja RH, mjere 07, pod mjere 7.2. tip operacije 7.2.2. – ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta. Očekuje se financijska potpora u realizaciji projekta u iznosu od 100% prihvatljivih troškova investicije. Ako projekt bude prihvaćen na natječaju, provedba investicije bila bi u drugoj polovici 2017. Godine, a navjerojatniji dovršetak u 2018. godini.

Odredbe natječaja, sam projekt rekonstrukcije ulice Josipa Kozarca i način prijave s potrebnim dokumentima, općinskim vijećnicima detaljno je obrazložio Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani. Obrazloženje i prijedlog odluke o prijavi projekta na natječaj, općinski vijećnici su prihvatili jednoglasno bez dodatne rasprave. Do kraja godine očekuje se otvaranje novih natječaja na koje će, Općina Lipovljani, također kandidirati nove projekte, poput izgradnje novog dječjeg vrtića.

Damir SMETKO

GEDSC DIGITAL CAMERA GEDSC DIGITAL CAMERA GEDSC DIGITAL CAMERA