PROJEKT “PODUZETNIČKI KREDITI-2014.”

Sisačko-moslavačka županija nastavlja s poticanjem razvoja županijskog gospospodarstva i u 2014. godini. Objavila je natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita u svrhu novih investicija ili refinanciranja postojećih kredita, ali i jačanje konkurentnosti kroz poboljšanje likvidnosti gdje 30 % sredstava kredita može biti upotrijebljeno kao obrtna sredstva.
Kreditni fond iznosi 100 mln kuna, a sredstva će se dodjeljivati putem 11 poslovnih banaka. Županija, gradovi i općine subvencionirat će dio kamate za kredit koji daju poslovne banke te će kamata za poduzetnike ovisiti o kamati koju daje banka umanjena za subvencioniranu kamatu. Od gradova inicijativu su prihvatili Sisak, Kutina, Novska, Petrinja, Popovača i Hrvatska Kostajnica te općine Dvor, Majur, Donji Kukuruzari, Lekenik, Velika Ludina, Lipovljani i Topusko.
Potrebni dokumenti mogu se preuzeti na stranicama Sisačko-moslavačke županije.

krediti smz1