Prijedlog proračuna Općine Lipovljani za 2016. godinu i projekcija proračuna za 2017. i 2018. godinu

Člankom 12. Zakona o proračunu propisano je ključno proračunsko načelo, načelo transparentnosti, koje kaže da se proračun i projekcije objavljuju u službenom glasilu jedinice lokalne i područne samouprave. Zakon o pravu na pristup informacijama člankom 10. obvezuje jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave da na vlastitim internetskim stranicama objavi opće akte i odluke, godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti, podatke o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna. Slijedom navedenog u nastavku objavljujemo Prijedlog Proračuna Općine Lipovljani za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu.

Prijedlog proračuna 2016.-2018.