PRIHVAĆEN PLAN RADA VIJEĆA ZA KOMUNALNU PREVENCIJU

Prvu ovogodišnju sjednicu održalo je Vijeće za komunalnu prevenciju općine Lipovljani. Nakon kraćeg osvrta na rad u protekloj godini, članovi Vijeća prihvatili su plan rada za 2016. godinu. Sjednicu Vijeća vodio je Nikola Horvat, komunalni redar općine Lipovljani, a po prvi puta na sjednici Vijeća za komunalnu prevenciju bili su i članovi mjesnih odbora općine Lipovljani. Tako su i sami mogli predlagati komunalne potrebe za sva 4 naselja lipovljanske općine.

U protekloj godini rješavani su problemi prometnog označavanja pojedinih problematičnih točaka na području općine Lipovljani, vodila se stalna briga o javnoj rasvjeti i odvodnim kanalima, a policijski službenici naglasili su uspješnost provođenja preventivne akcije ‘Manje oružja – manje tragedija’, te preventivnih predavanja u osnovnoj školi.

Takva praksa preventivnog djelovanja nastavit će se i ove godine i to na područjima: sigurnost prometa, komunalno gospodarstvo, održavanje edukacije u osnovnoj školi i vrtiću, pojačana prevencija kriminaliteta i prometnih prekršaja, te rješavanje ostalih potreba građana iz okvira komunalne prevencije i komunalne djelatnosti. Plan i program rada Vijeća za komunalnu prevenciju nadopunjen je, za 2016. godinu, svim aktivnostima i potrebama koje su predložene od građana sva četiri naselja općine Lipovljani, a predložili su ih članovi mjesnih odbora. Za rad ovog Vijeća u proračunu općine Lipovljani planirano je 5.000 kuna.

Predloženi Plan i program rada, kroz raspravu, podržali su članovi mjesnih odbora iz Piljenica i Lipovljana, te predstavnici Policijske postaje Novska i Osnovne škole Josipa Kozarca. Tijekom rasprave, pohvaljen je dobar dosadašnji rad članova vijeća, ali i općinska služba komunalnog redara koja rješava probleme građana u najvećoj mjeri. Aktivnost i prijedlozi članova Vijeća za komunalnu prevenciju općine Lipovljani, znatno pomažu i općinskom načelniku Mariju Ribaru i općinskim službama kod odabira rješavanja najvažnijih komunalnih potreba stanovnika općine Lipovljani.

Na kraju sjednice članova Vijeća za komunalnu prevenciju još jednom je zatražena veća angažiranost na saniranju i održavanju županijskih cesta, te bankina i kanala uz te ceste, pa je dogovoreno da se službeni dopis o tom zahtjevu još jednom uputi ŽUC-u u Sisak.

Damir SMETKO