Pri završetku gradnja kanalizacije u dvije ulice vrijedna 2 milijuna kuna

         Nakon izgradnje kanalizacije u Željezničkoj ulici u Lipovljanima, koja je dovršena krajem prošle godine, u toku su i radovi na izgradnji sekundarne kanalizaciju u lipovljanskoj Ulici sv. Barbare, od željezničke pruge do auto ceste. Završetak radova očekuje se tijekom svibnja, a radove je obišao i Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, sa suradnicima, kako bi pratio tijek izgradnje. Radovi na izgradnji kanalizacije u ove dvije ulice vrijedni su oko 2 milijuna kuna, a 80% vrijednosti sufinanciraju Hrvatske vode.

         Kanalizacija u Željezničkoj ulici u Lipovljanima završena je pred kraj prošle godine. No, svi radovi još nisu završeni, posebno oni na saniranju asfaltnog oštećenja. Razlog tomu je nekoliko ispitivanja nepropusnosti sustava i popravak tog oštećenja. Očekuje se brza sanacija, skoro asfaltiranje i konačno uređenje ulice. U Željezničkoj ulici izgrađen je kolektor u dužini 566 metara, čija je vrijednost radova oko milijun kuna, bez uračunatog PDV-a.

         Radovi u Ulici sv. Barbare izvode se u dužini od 375 metara. Izvođač radova je poduzeće ‘Lonja-Strug’ iz Kutine, a vrijednost radova je oko 600.000 kuna bez PDV-a. radovi su pri kraju, a kako bi odvodnja kanalizacije uspješno funkcionirala, obje ulice, i Željeznička i Ulica sv. Barbare, na trasi kolektora imaju izgrađene prepumpne stanice, zbog nizinskog dijela trase, što znatno povećava cijenu radova. Povoljno je to što čak 80% investicije financiraju Hrvatske vode, što je oko 1,6 milijun kuna.

         Nakon okončanja poslova na izgradnji sekundarne kanalizacije, stanovnici Željezničke i Ulice sv. Barbare imat će mogućnost priključenja na kanalizaciju, kojom upravlja ‘Lip-kom’ iz Lipovljana.

Damir SMETKO