PREMINULA PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIPOVLJANI ANKA DOLEŽAL

Nakon kratke i teške bolesti, noćas u 66. godini života, preminula je Anka Doležal. Anka Doležal bila je aktualna predsjednica Općinskog vijeća Općine Lipovljani, na čelo kojeg je bila izabrana 19. prosinca 2011. godine, te nakon lokalnih izbora 2013. godine, te je spomenutu dužnost aktivno obavljala sve do pojave teške bolesti koju, nažalost, nije uspjela pobijediti.

Rođena je u Tominovcu, 23. ožujka 1952. godine. Osnovnu školu završila je u Kutjevu, gimnaziju u Požegi, dok je Pedagošku akademiju završila u Slavonskom Brodu za nastavnika hrvatskog i ruskog jezika.

Odmah po završetku Pedagoške akademije, zaposlila se u Kutjevu u Osnovnoj školi „Josip Kolombo“, gdje kao nastavnica hrvatskog jezika radi do 1988. godine, nakon čega dolazi u Lipovljane.

01.rujna 1988. godine počinje raditi kao nastavnica hrvatskog jezika u Osnovnoj školi Josipa Kozarca u Lipovljanima u kojoj provodi gotovo svoj čitav radni vijek, uz jedno kraće vrijeme obnašanja funkcije direktora škole (01. rujna 1990. – 15. svibnja 1991.)

Stvaranjem suverene Hrvatske i osnivanjem općine, krajem devedesetih godina aktivno se uključila u Socijal demokratsku partiju (SDP) i kao njezina predstavnica aktivna je u političkom životu Općine Lipovljani.

Od 2001. godine, neprekidno obnaša funkciju vijećnice u Općinskom vijeću, te od rujna 2009. godine, obnaša i dužnost predsjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Iskrica“.  U prosincu 2011. godine, izabrana je na dužnost predsjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani, te ponovno na istu dužnost i 2013. godine, nakon provedenih lokalnih izbora.

Dužnost Predsjednice Općinskog vijeća vodila je profesionalno i odgovorno, uspostavljajući dijalog prema svim kolegama s ciljem donošenja što kvalitetnijih odluka i rješenja za sredinu u kojoj je živjela. Poseban afinitet, ne žaleći pri tom svog slobodnog vremena, imala je prema udrugama u kulturi s područja općine, čiju je potporu zdušno zagovarala i tako bila rado viđen gost na svim manifestacijama i kulturnim događanjima u Općini Lipovljani.

Anka Doležal bila je i uzorna obiteljska žena, supruga, majka, sestra i baka.

Ovim putem, u ime zaposlenika Dječjeg vrtića „Iskrica“, zaposlenika Općine Lipovljani i općinskih ustanova i poduzeća, vijećnika u Općinskom vijeću, načelnika i njegovog zamjenika, ožalošćenoj obitelji upućujemo iskrenu sućut!

Komemoracija za pokojnu Anku Doležal održati će se u subotu, 15. travnja 2017. godine, u 12,00 sati u prostoru Osnovne škole Josipa Kozarca u Lipovljanima.

Posljednji ispraćaj Anke Doležal biti će u subotu, 15. travnja 2017. godine, u 15,00 sati na mjesnom groblju u Lipovljanima.